Yhteistyöllä vastuulliseen avoimuuteen

8.4.2019
Kuvituskuva

Avoimen tieteen tulevaisuutta tehdään nyt ja jokainen meistä voi olla mukana luomassa sitä.

Kansainvälisen keskustelun velloessa puolelta toiselle voi yksittäisestä toimijasta tuntua, että oma ääni hukkuu kohinaan ja että globaalin tiedeyhteisön äänimaisemaa hallitsevat EU:n ja suurten tiedekustantajien kaltaiset isot tekijät. Mutta jos me maailman tasolla pienet suomalaiset toimijat yhdistämme äänemme harmoniseksi kuoroksi, saamme sanomamme paremmin kuuluviin. Näin esimerkiksi neuvotteluissa kansainvälisten kustantajien kanssa olemme yhdessä voimakkaampia kuin erikseen.

Yhteistyöllä parannamme myös tutkimuksen kansallista tasoa. Kun keskustelemalla selvitämme, missä yhteisiä palveluja tarvitaan ja miten ne voisi parhaiten toteuttaa, ei jokaisen tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Oli helpompaa tehdä tutkimuksen aineistonhallintaan yhteinen työkalu DMPTuuli kuin odottaa jokaisen tutkimusorganisaation itse ratkaisevan, miten aineistonhallinnan suunnitelmat tehdään. Keskustelemalla löydämme myös parhaimman tavan jakaa yhteisiä resursseja ja pidämme huolta, että kansallisten tiedelehtien kaltaiset pienemmätkin toimijat löytävät oman vahvan roolinsa muuttuvassa avoimen tieteen maailmassa.

Vain yhdessä sopimalla voimme luoda pelisäännöt tulevaisuuden tiedeyhteisölle. Ilman pelisääntöjä tutkimuksen avautuminen on hallitsematonta - silloin jokainen joutuisi erikseen miettimään, mitä vaikkapa sensitiivisten aineistojen kanssa tehdään, ja lopputulos olisi sekä työläs että sekava. Keskusteleva, kaikkia toimijoita kunnioittava yhteistyö mahdollistaa tieteen avaamisen vastuullisesti.

Avoimen tieteen koordinaation rooli

Avoimen tieteen kansallinen koordinaatio muokkaa maaperää, jotta suomalaisen tiedeyhteisön entuudestaankin hedelmällinen yhteistyö tieteen avaamisessa voi kasvaa ja kukoistaa. 

Avoimen tieteen koordinaatiotehtävän on Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) osoittanut Tieteellisen Seurain Valtuuskunnalle (TSV), koska TSV on riippumaton, yhteisöllinen ja luotettava suomalainen tiedetoimija. Koordinaation tehtävä on mahdollistaa avoimen tieteen yhteistyö ja kansallisen tason toiminta Suomessa. Koordinaation keskeisiä toimintatapoja ovat:

1) Viestintä. Pidämme huolta esimerkiksi Avoimen tieteen verkkosivujen ja uutiskirjeen avulla, että jokainen kansallisen tiedeyhteisön toimija voi pysyä kärryillä, miten tieteen avaamisessa edistytään.

2) Tapahtumien järjestäminen. Avoimen tieteen kevät- ja syyspäivillä ja muissa tapahtumissa luomme tiloja, joissa tiedeyhteisön eri toimijat voivat kertoa oman näkemyksensä, miten tieteen avaaminen parhaiten tapahtuisi. Järjestämme keskusteluja, joissa eri katsantokantojen edustajat pääsevät vuorovaikutukseen ja oppivat ymmärtämään toisiaan.

3) Yhteistyöverkostojen rakentaminen. Rohkaisemme kaikkia kansallisen tiedeyhteisön toimijoita osallistumaan avoimen tieteen asiantuntija- ja työryhmiin, joissa syntyy näkemys yhdessä ratkaistavista kysymyksistä ja etsitään niihin yhteisiä ratkaisuja.

4) Strategiatyö. Kannustamme kaikkia kansallisen tiedeyhteisön toimijoita ottamaan osaa sellaisten avoimen tieteen pelisääntöjen yhteiseen luomiseen, joiden noudattamiseen kaikki toimijat voivat sitoutua. Kokoamme eri toimijoilta näkemyksiä, mihin suuntaan yhteisiä avoimen tieteen linjauksia pitäisi kehittää, ja etsimme yhteisiä tavoitteita ja keinoja niihin pääsemiseen.

Avoimen tieteen koordinaatio kokoaa tutkimusyhteisön toimijat (esim. OKM, Kansalliskirjasto, CSC, FUN, yliopistot, tutkimuslaitokset, ammattikorkeakoulut, Suomen akatemia, Business Finland, säätiöt, kustantajat, tieteelliset seurat, tiedeakatemiat, ammattiliitot, TENK, Jufo ja TJNK) osallistumaan avoimen tieteen kehittämiseen ja luomaan tapahtumia, viestintää, strategioita ja yhteistyöverkostoja.
Avoimen tieteen koordinaatio kutsuu kaikkia tiedeyhteisön jäseniä avaamaan tiedettä!

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös