Vuotuiset Avoimen tieteen palkinnot 2020 jaettu

7.12.2020
Kolme eriväristä avainta.

Avoimen tieteen syyspäivillä 7.12.2020 jaettiin toista kertaa kansallinen avoimen tieteen palkinto ja kaksi avoimen tieteen edistäjät -palkintoa.

Kansallisen avoimen tieteen palkinnon sai yliopistonlehtori Jari Laru (Oulun yliopisto). Larulla on pitkä historia avoimuuden puolestapuhujana sekä opetusmateriaalien, - toteutusten ja esimerkkien avoimena jakajana. Hän on opetuksessaan esitellyt avoimuutta opiskelijoille ja pyrkinyt suljettujen ympäristöjen sijaan käyttämään julkisia ja avoimia alustoja opetuksessa. Laru on myös perustanut ammatillisia Facebook-ryhmiä ja toimii tällä hetkellä mm. Tieto- ja  viestintätekniikka opetuskäytössä -ryhmän ylläpitäjänä.

Kevään 2020 aikana Jari Laru on tukenut opettajia etäopetuksen toteuttamisessa verkossa  striimattujen asiantuntijahaastattelujen ja kokoamiensa etäopetuksen materiaalien avulla. Hän on ollut myös mukana kirjoittamassa avointa Etäopetuksen näytön paikka -opasta.

Avoimen tieteen edistäjät -palkinto jaettiin sekä Suomen Lajitietokeskukselle (Luomus, Helsingin yliopisto) että Metsähovin radio-observatoriolle (Aalto-yliopisto, CSC). Suomen Lajitietokeskuksen perusajatuksena on jakaa avoimena datana Suomen lajiston levinneisyystiedot ja muuta lajitietoa. Lajitietokeskus käynnistyi vuoden 2016 lopussa ja hyväksyttiin vuonna 2018 kansalliselle tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle. Nyt Lajitietokeskuksen portaalissa on jaossa dataa jo yli 36 miljoonasta lajihavainnosta yli 38.000 lajista. Lajitietokeskus toimii kansalaistiedettä, akateemista tutkimusta, hallintoa ja yrityksiä yhdistävänä avoimen tieteen alustana.

Metsähovin observatorio on tuottanut esimerkillisellä tavalla ainutlaatuista jatkuvasti kertyvää havainto-aineistoa avoimesti kansainvälisen tutkimusyhteisön käyttöön. Metsäobservatorio hyödyntää fairdata-kokonaisuuden palveluita aineistonsa jakamisessa. Se tuottaa jatkuvasti esimerkiksi aurinkodataa, joka on sekä kansallisesti että kansainvälisesti arvokasta, sillä sen avulla pystytään  ennaltaehkäisemään häiriötä, joita auringon toiminta voi mahdollisesti aiheuttaa mm. tietoliikenteelle.  Valtavan datamäärän järjestäminen julkaistavaksi datasetiksi on ollut haasteellista ja se ei  olisi ollut mahdollista ilman tutkimusaseman johdon ja henkilökunnan sitoutumista ja kiinnostusta avoimen tieteen edistämiseen.

 

Kuva: Florian BergerUnsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös