Vastaa EOSC:n monivuotisen tiekartan konsultaatioon 21.3.2022 mennessä

7.3.2022
kuvituskuva, jossa käsiä yhteistyön merkiksi

EOSC-yhdistys on avannut julkisen konsultaation EOSC:n tiekartan 2023–2024 painopisteistä. Vastaa ja kerro mielipiteesi!

EOSC -yhdistys on laatinut tiekarttaehdotelman vuosille 2023–2024 (Multi-Annual Roadmap, MAR). Yhdistys kerää nyt julkisen konsultaation kautta EOSC-yhteisön näkemyksiä ehdotetuista prioriteeteista ja tavoitteista. Tiekartta tulee olemaan osa EOSC:n strategista tutkimus- ja innovaatioagendaa (Strategic Research and Innovation Agendaa, SRIA), joka määrittää yleiset puitteet EOSC:iin liittyvälle tulevalle tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle.

Vuosien 2023–2024 tiekartta pohjautuu EOSC:n edellisessä kehitysvaiheessa tehtyyn työhön. Se nojaa myös Euroopan komission työohjelmaan nostaessaan esiin uusia keskeisiä kysymyksiä, kuten datan laatu, digitaalinen säilyttäminen ja arkaluonteisten tietojen jakamiseen tarvittava infrastruktuuri.

Prioriteetit on ryhmitelty SRIA:n kolmen päätavoitteen alle. Lisäksi ne on jaoteltu kolmelle eri toteuttamistasolle: eurooppalaiselle, kansalliselle ja institutionaaliselle tasolle. Tierkartan 2023-2024 on kehittänyt EOSC-yhdistyksen hallitus yhteistyössä kolmentoista viime vuonna perustetun työryhmän kanssa. Tutustu EOSC-yhdistyksen tiekarttaehdotelmaan.

Palautteen keräämiseksi EOSC-yhdistys on avannut julkisen kyselyn verkossa. Kysely arvioi, missä määrin vastaajat ovat samaa mieltä kullekin toteuttamistasolle määriteltyjen prioriteettien ja tavoitteiden kanssa. Voit kommentoida yksittäisiä prioriteetteja ja jättää ehdotuksesi siitä, mitä muuta tiekartassa tulisi ottaa huomioon.

Vastaa konsultaatioon 21.3.2022 mennessä.  Palautteesi on tärkeää.

Mikäli sinulla on heräsi kysymyksiä EOSC-yhdistykseen tai tiekarttakonsultaatioon liittyen, ota yhteyttä Suomen EOSC-foorumiin: eosc-ff-support(at)postit.csc.fi

Näistä aiheista keskustellaan myös Suomen EOSC-foorumin aamukahvitilaisuudessa 17.3. klo 9-10. Tervetuloa!

Kuva: Adobe image bank

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös