Vaikuta EOSC:n toteuttamiseen EOSC Future -projektin avoimien hakujen kautta!

30.8.2021
Logo of EOSC Future project

Suomen EOSC Foorumi tiedottaa mahdollisuudesta osallistua EOSC Future -projektin avoimiin hakuihin, joilla tuetaan EOSC:n käyttöönottoa eri tasoilla.

EOSC Future on EU:n rahoittama H2020-projekti, joka toteuttaa eurooppalaista avoimen tieteen hanketta, EOSC:a (the European Open Science Cloud). Suunnittelemalla yhdessä tutkijoiden ja sidosryhmien kanssa EOSC Future-projekti rakentaa luotettavaa alustaa, joka sisältää avoimia ja FAIR-periaatteiden mukaisia tietoja, resursseja ja palveluita kaikille tieteenaloille. Projekti tarjoaa rahoitusta kolmansille osapuolille, jotka tukevat EOSC: n käyttöönottoa eri tasoilla. Projektin aikana (2021–2023) järjestetään useita erilaisia hakuja, joista ensimmäiset ovat jo auki!

Ensimmäinen käyttäjäkysely, DL 2. syyskuuta 2021

Tällä kyselyllä EOSC Future toivoo saavansa selkeämmän kuvan siitä, miten sen mahdolliset loppukäyttäjät toimivat ja työskentelevät käytännössä.  Kysely sisältää kysymyksiä digitaalisista työkaluista, joita tutkijat käyttävät tehtäviensä jäsentämiseen ja suorittamiseen, päivittäisten haasteiden ja pidempi aikaisten esteiden ratkomiseen. EOSC Future kutsuu kaikki eurooppalaisen tutkimusekosysteemin edustajat (esim. tutkijat, tutkimuskirjastonhoitajat, päättäjät, korkeakoulujen ylläpitäjät, rahoittajat ja kansalaistutkijat) osallistumaan kyselyyn!

Kysely on auki 2. syyskuuta saakka.

Haku EOSC Future User Group -käyttäjäryhmään, DL 15. syyskuuta 2021

EOSC Future -projekti etsii yli 200 tutkijaa avuksi EOSC-palveluiden ja -tuotteiden suunnitteluun ja viimeistelyyn.

Jotta EOSC-tuotteet ja -palvelut vastaavat tutkijoiden muuttuviin tosielämän tarpeisiin, on käyttäjien aktiivinen osallistuminen suunnitteluun ratkaisevan tärkeää. Sen vuoksi EOSC Future kokoaa yhteen joukon potentiaalisia loppukäyttäjiä eri tieteenaloilta kaikkialta EU: sta ja osallistaa heidät luotettavan virtuaalisen tietoympäristön rakentamiseen. Käyttäjäryhmän jäsenten tehtävänä on auttaa kyselyiden, haastatteluiden ja testisessioiden kautta palveluiden ja tuotteiden testaamisessa ja viimeistelyssä.

Tutkija, lue lisää, miten osallistuminen EOSC Future User Group -käyttäjäryhmään voi hyödyttää uraasi ja tutkimustasi, ja lähetä hakemuksesi 15. syyskuuta mennessä.

Optimising RDA Open Science Frameworks and Guidelines in the context of EOSC , DL 29. lokakuuta 2021

Osana EOSC Future -projektia Research Data Alliance (RDA) avaa haun EOSC:n teknisten kehysten parantamiseksi. Ehdotusten tulisi keskittyä olemassa olevien puitteiden ylläpitämiseen, optimointiin ja dokumentointiin RDA: n tulosten ja suositusten mukaisesti. Research Data Alliance ottaa vastaan hakemuksia yksittäisiltä henkilöiltä tai ryhmiltä, jotka ovat sitoutuneet FAIR -periaatteisiin (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) ja RDA: n pitämiin periaatteisiin. Hakijoita ei ole rajattu tarkasti etukäteen, vaan hakea voivat sekä nuoremmat että vanhemmat tutkijat, muut data-ammattilaiset ja datatieteilijät. Hakijat voivat olla osa eurooppalaista tutkimusryhmää, järjestöä tai pk -yritystä.

Hakemuksia voi jättää EOSC Future Grants -alustan kautta 29. lokakuuta 2021 klo 16.00 CEST asti.

Haku RDA -hakemusten arvioijaksi, jatkuva haku kesäkuuhun 2023 asti

Tässä haussa etsitään asiantuntijoita arvioimaan ​​hakemuksia useisiin erilaisiin hakuihin, joita Research Data Alliance (RDA) ) järjestää EOSC Future -hankkeen aikana. Haku arvioijaksi on auki kesäkuuhun 2023 asti, mutta asiantuntijoita tarvitaan arvioimaan hakemuksia jo heti lokakuusta 2021 alkaen. Arvioijat toimivat etäyhteydellä EOSC Future Grants Platform -alustan kautta ja vastaavat RDA: n avointen hakujen hakemusten arvioinnista, joista osa on luonteeltaan yleisiä ja osa tieteenalakohtaisia. Kulloinkin tarvittavat arvioijat valitaan arvioijiksi hakeneiden joukosta heidän saatavuutensa ja vaaditun asiantuntemuksen perusteella. Muutamia poikkeustapauksia lukuun ottamatta yksittäisen arviointiraportin laatimisesta maksetaan 150 euron korvaus (0,3 työpäivää).Asiantuntijat voivat jättää hakemuksensa EOSC Future Grants Platform -alustan kautta, jossa hallinnoidaan kaikkien EOSC Future -projektin myöntämien rahoitusten (yht. 1,6 milj. EUR) hakuprosessia.

Hakemuksia voi jättää EOSC Future Grants Platform -alustan kautta, jossa hallinnoidaan kaikkien EOSC Future -projektin myöntämien rahoitusten (yht. 1,6 milj. EUR) hakuprosessia.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös