Uutta tietoa kansallisista EOSC -rakenteista

28.10.2021
kuvituskuva, jossa EU-lipulla kuvitettuja lehtiöitä

Tuore selvitys tekee laajan katsauksen kansallisen tason EOSC -koordinaatioon ja sidosryhmätyöhön Euroopan eri maissa.

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus toteutti osana EOSCsecretariat.eu -projektia selvityksen Kansalliset EOSC -rakenteet – katsaus kansallisiin EOSC -koordinointi- ja sitouttamismekanismeihin Euroopassa (lokakuu 2021). Selvitys tarkastelee, minkälaisia järjestelyjä eri Euroopan maat ovat tehneet kansallisen EOSC -koordinaation toteuttamiseksi ja sidosryhmien osallistamiseksi. Selvitys analysoi myös sitä, miten nämä uudet rakenteet asettuvat laajempaan EOSC-kumppanuuden kontekstiin.

Tutkimus antaa kattavan yleiskuvan kansallisista EOSC -rakenteista 24 EU-jäsenmaassa, 11 Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan assosioituneessa maassa sekä Sveitsissä vuonna 2021 (yhteensä 36 maata). Se tarjoaa tietoa kansallisten EOSC -rakenteiden tavoitteista, toiminnasta ja hallintomalleista sekä kuvailee hyviä käytäntöjä ja keskeisimpiä haasteita sidosryhmien sitouttamiseen ja kansallisten EOSC -rakenteiden ylläpitoon liittyen.  Lisäksi selvitys nostaa esiin hyötyjä, joita kansalliset EOSC -rakenteet voivat tuoda muille maille, EOSC-kumppanuudelle sekä koko EOSC -ekosysteemille.

Selvityksen tulokset paljastavat, että suurimmassa osassa tutkituista maista on jo kansallinen EOSC -rakenne olemassa (esim. EOSC -foorumi Suomessa) tai ne ovat parhaillaan luomassa sellaista. Lähes kaikki pyrkivät luomaan pysyviä rakenteita. Lisäksi tulokset paljastavat, että tällä hetkellä vain kahdessa maassa (Itävalta, Viro) kansallinen EOSC -rakenne vastaa maan valtuuttamaa organisaatiota EOSC -yhdistyksessä (engl. mandated organisation). Niiden lisäksi yhdeksän muuta maata ovat perustamassa oikeuskelpoisia organisaatioita, joista tulee maan valtuuttamia jäsenorganisaatioita EOSC -yhdistyksessä. Näihin ja moniin muihin havaintoihin liittyen tutkimus antaa suosituksia, miten EOSC -kumppanuus ja koko EOSC -ekosysteemi voivat hyötyä kansallisista EOSC -rakenteista ja päinvastoin.

Lue koko raportti!

Sinua saattaisi kiinnostaa myös