Työ tutkimusdatan avoimuuden strategiaksi käynnissä

13.6.2019
Kuvituskuva

Avoimen tieteen kansallisen koordinaation yhteydessä on käynnistetty työ tutkimusdatan avoimuuden kansallisen strategian kirjoittamiseksi.

Strategiaa edistää työryhmä, jota vetää tietojenkäsittelytekniikan professori Pekka Orponen Aalto-yliopistosta.

”Omalla strategialla voimme edistää tutkimusaineistojen hyvää hallintaa. Kun lähtökohdat on yhteisesti laadittu ja jaettu, on helpompi tehdä töitä tavoitteiden saavuttamiseksi”, sanoo Orponen.

Julkaisujen avoimuudesta on puhuttu pidempään mutta aineistojen saatavuus ja saavutettavuus ovat nousseet tähän rinnalle keskeiseksi avoimen tieteen aiheeksi.

Tutkimusaineistojen avaamisella on mahdollista lisätä tutkijoiden pääsyä olemassa olevaan dataan ja parantaa tutkimuksen luotettavuutta. Pääsy samaan dataan esimerkiksi avaa uusia mahdollisuuksia monialaiseen tutkimukseen sekä helpottaa aiemman tutkimuksen varmistamista ja aineiston uudelleenkäyttöä.

Toisaalta aineistojen avaamiseen liittyy useita haasteita ja vielä ratkaisemattomia kysymyksiä. Kaikenlaista tutkimusdataa ei myöskään ole mahdollista avata lainsäädännöllisistä ja tutkimuseettisistä syistä. Kansainvälisten linjausten tueksi tarvitaan kansallisen näkökulman huomioiva strategia, joka tuo aihetta lähemmäs.

“On tärkeää, että kokoonnumme yhteen ja pohdimme, miten tutkimusaineistojen saavutettavuutta parhaiten edistetään juuri suomalaisen tutkimusyhteisön piirissä”, Orponen jatkaa. Strategian mahdollisiksi keskeisiksi kysymyksiksi Orponen nostaa muun muassa FAIR-periaatteiden paremman jalkauttamisen sekä tutkijoille tarjottujen tukipalvelujen selkeyttämisen.

Strategiaprosessi käynnissä

Strategiatyöskentelyä edistetään uudella yhteiskirjoittamismenettelyllä Avoimen tieteen koordinaation kautta. Koordinaation yhteydessä toimiva avoimen datan asiantuntijaryhmä on koonnut työryhmän edistämään nimenomaan kansallista datastrategiaa. Työryhmä laatii strategialuonnoksen, jonka työstämiseen osallistuu myös avoimen tieteen koordinaation strategiaryhmä.

Strategia avataan avoimelle kommentoinnille luonnosvaiheessa. Näin koko tutkimusyhteisö saa mahdollisuuden kommentoida strategiaa sen kirjoitusvaiheessa.

Kommentoinnin ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin Avoimen tieteen verkkosivuilla, uutiskirjeessä ja sosiaalisen median kanavilla.

Teksti ja kuva: Nina Järviö

Sinua saattaisi kiinnostaa myös