Tutkimusetiikka tukee avointa tiedettä

19.4.2021
kuvituskuva: talonrakennus

Avoin tiede ja tutkimusetiikka tukevat toisiaan lisäten tutkimuksen luotettavuutta ja soveltamista yhteiskunnassa.

Tutkimuseettiset periaatteet ovat keskeisiä avoimessa tieteessä. Kun tutkimusta avataan, on tarpeellista pohtia tutkimuseettisiä kysymyksiä uudenlaisista näkökulmista. Esimerkiksi tekijyys on keskeinen tutkimuseettinen kysymys. Avoimessa tieteessä tekijyyttä pohditaan julkaisujen lisäksi myös muiden tutkimustuotosten kohdalla: tekijyys on olennainen kysymys tutkimusaineistoissa ja -menetelmissä, kansalaistiedehankkeissa ja kehitettäessä oppimateriaaleja opiskelijoiden kanssa. Joskus tärkeää ei ole pohtia vain oikeutta tekijyyteen uudesta näkökulmasta, vaan myös tekijyyteen liittyviä vastuita. Esimerkiksi aineistojen kohdalla tulee miettiä, kuka on vastuussa aineistojen hoivasta ja saatavuudesta hankkeen päätyttyä – tekijöiden lisäksi vastuuta kantamaan saatetaan tarvita myös organisaatioita. 

Tutkimuseettinen osaaminen ja tutkimuseettisten periaatteiden ymmärtäminen ovat oleellisia työkaluja, kun ratkotaan avoimessa tieteessä nyt tehtäviä käytännön ratkaisuja. Yksi avoimen tieteen perusperiaatteista on ‘Niin avointa kuin mahdollista ja niin suljettua kuin välttämätöntä’. Kysymys mahdollisuudesta on usein tekninen, kun taas kysymys välttämättömyydestä on luonteeltaan eettinen. Tutkimusetiikassa on pohdittu jo pitkään kysymyksiä yksityisyydensuojasta sekä tietoon perustuvan vapaaehtoisen suostumuksen pyytämisestä. Suomessa tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK on luonut ohjeistuksia ja prosesseja, jotka tukevat tutkijoita näiden kysymysten äärellä. Tieteen avoimuudelle tiivis yhteistyö tutkimusetiikan osaajien ja järjestelmien kanssa on oleellisen tärkeää, jotta voimme vastuullisesti toteuttaa tavoitetta mahdollisimman laajasta avoimuudesta.

 

Jännitteitä ja synergiaa

Tieteen avoimuuden ja tutkimusetiikan välille saattaa syntyä myös jännitteitä. Covid19-pandemian yhteydessä on huomattu, että kriisiajan tutkimuksen tavoitteet nopeasta tiedon kerryttämisestä ja jakamisesta on tasapainotettava tutkimuksen luotettavuutta tukevien järjestelmien vaatiman hitauden ja perusteellisuuden kanssa. Tiedon avoimuus kannustaa jakamaan tietoa jo ennen vertaisarviointia. Samalla tiedon luotettavuuden ja varmistamisen kulmakivet ovat oleellisia tutkimusyhteisön toiminnalle. 

Useimmiten avoin tiede ja tutkimusetiikka tukevat toisiaan. Tutkimusaineistojen avoimuus mahdollistaa tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin entistä paremmin. Tutkimusetiikasta nousevat ohjeistukset sopimisesta ovat hyvä lähtökohta entistä laajempaa avoimuutta mahdollistaville sopimuksille tutkimushankkeissa. 

 

ROSiE hanke

Horizon2020-hanke ROSiE (Responsible Open Science in Europe) pohtii erityisesti avoimen tieteen tutkimuseettisiä tarpeita. Sen tavoitteena on luoda seuraavan kolmen vuoden aikana olemassa olevien tutkimuseettisten periaatteiden ja ohjeistusten pohjalta avoimelle tieteelle keskeisiä tarkennettuja ohjeita ja työkaluja. Tekeillä on muun muassa eettiset ohjeet kansalaistiedetoiminnalle. Avoimen tieteen koordinaatio on mukana hankkeessa. ROSiE-hanketta voi seurata twitterissä @rosie_open

 
Aiheesta aiemmin kirjoitettu:

Avoin tiede ja tutkimusetiikka | Vastuullinen tiede

Avoin tiede muuttaa vertaisarvioinnin käytäntöjä | Vastuullinen tiede 

Vastuullinen kansalaistiede | Vastuullinen tiede

Teksti: Henriikka Mustajoki

Kuva: ROSiE Hanke

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös