Tomi Rosti palkittiin AVOTT-syystyöpajassa koordinaation kuulumisten lomassa

3.10.2022
Maassa on syksyisiä lehtiä.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen syystyöpajassa 29.9. jaettiin asiantuntijapalkinto sekä päivitettiin koordinaation kuulumiset. Iltapäivällä vuorossa oli työryhmien kokoontumisia.

Itä-Suomen yliopiston tietoasiantuntija Tomi Rosti palkittiin ensimmäisen avoimen tieteen ja tutkimuksen asiantuntijapalkinnon saajana. Palkinnon tarkoituksena oli nostaa esiin työtä, jota asiantuntijaryhmissä tehdään. Kriteereinä olivat aktiivinen osallistuminen asiantuntijatyöhön, laaja-alainen osaaminen avoimen tieteen edistämisessä sekä merkittävä panos suomalaisen avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi. Palkintoehdokkaita kerättiin avoimen tieteen ja tutkimuksen asiantuntijaryhmien puheenjohtajilta, jotka toimivat myös palkinnon valitsijoina. Haastattelimme Tomia syystyöpajan yhteisen osuuden jälkeen.

Monitasoinen pitkän linjan vaikuttaja

Tomi Rosti. Tomin polku avoimen tieteen asiantuntijaksi alkoi avoimesta julkaisemisesta noin 20 vuotta sitten. Käytännön haasteet sekä nousevat kustannukset akateemisessa tiedonhallinnassa herättivät pohtimaan, että tieteellisen tiedon jakaminen avoimesti muodostaisi järkevämpiä kulurakenteita ja lisäisi tiedon käytettävyyttä. ”Silloinhan puhuttiin vielä sähköisestä julkaisemista. Opinnäytteet olivat vielä mikrokorteilla ja väitöskirjat pääosin painettuja”, Tomi muistelee.

Huippuhetkinä avoimen tieteen ja tutkimuksen asiantuntijatyössä esiin nousevat esimerkiksi Tutkimusdatan avoimuuden osalinjauksen valmistelu sekä avoimen tieteen tuominen mukaan oman organisaation strategiseen keskusteluun jo varhaisessa vaiheessa. Tomi kiitteleekin Itä-Suomen yliopistoa luottamuksesta ja mahdollisuudesta toimia avoimen tieteen parissa kansallisella tasolla. Vaikka hänen on välillä on vaikeaa olla pohtimatta, onko resurssien jakaminen onnistunut tasapuolisesti kansallisen tason ja oman organisaation välillä, kuvaavaa on, että aihepiirin edistämisessä onnistuminen juuri omassa talossa nousee myös esiin merkityksellisenä onnistumisena. Muutos vaatii kuitenkin toteutuakseen usein raameja ja rakenteita. ”Kansalliselta paikalliselle tasolle -tyyppinen toiminta luo enemmän energiaa toimia omassa organisaatiossa.”

Avoimuus vaatii uskaltamista ja uteliaisuutta  

Laajemmin avoimuus näkyy Tomin työssä uskalluksena keskustella asioista. ”Keskustelu ja vuorovaikutus lisäävät ymmärrystä ja helpottavat oman päätöksenteon rakentamista. Ryhmien välisen keskustelun myötä oppii yhdistelemään näkökulmia ja luomaan parhaan mahdollisen ymmärryksen siitä, mitä toteuttaa ja toimia. Kaikkien kommentit kiinnostavat.” AVOTT-sihteeristössä on epäilty, että nimen Tomi Rosti putkahteleminen esiin niin monen eri avoimen tieteen ja tutkimuksen osa-alueen yhteydessä täytyy tarkoittaa, että saman nimisiä asiantuntijoita on vähintään kolme. ”Koulutustausta matematiikassa varmaan vaikuttaa siihen, että on utelias ja haluaa ymmärtää kaikkia puolia sekä koko kokonaisuutta”, Tomi pohtii. 

Lopuksi Tomi kiittää kanssatekijöitä ja korostaa yhteistyön merkitystä. ”Yhdessähän tätä tehdään. Tutkijoiden osallistuminen on haastavaa, jos oma tutkimustyö ei suoraan liity avoimeen tieteeseen. Silloin on ymmärrettävää, ettei siihen ole käyttää niin paljon aikaa. Pyrkimyksenä kuitenkin on saada koko tutkimusyhteisö mukaan alusta asti. Silloin sitoutuminenkin on parempaa ja rakentaa yhteistä toimintakulttuuria.”

Onnittelut Tomi!

Koordinaation syksy on vilkas

Koordinaatiolla on käynnissä työntäyteinen syksy. AVOTT-seurannan tulokset julkaistaan avoimessa julkistuswebinaarissa 31.10.  Riskianalyysin tulokset on julkaistu, ja niiden hyödyntämistä aletaan pohtia sihteeristössä laajemmin. Toimintakulttuurin avoimuuden asiantuntijaryhmään on perustettu viisi uutta työryhmää, joihin ilmoittautuminen on nyt avattu ilmoittautumislomakkeen kautta. Avoimen tieteen arkkitehtuurityö on edennyt toimijoiden, palveluiden ja kyvykkyyksien määrittelemiseen, ja ensimmäinen versio palvelukartasta esiteltiin syystyöpajassa. Lisäksi Linjauskone-sovellusta on kehitetty Tutkimuspalvelupäivillä kerätyn palautteen pohjalta. Ensimmäisen version on tarkoitus valmistua vielä vuoden 2022 aikana. Edessä on myös Avoimen tieteen ja tutkimuksen talvipäivien 2022 valmistelua. 

Linjaustyön osalta tekeillä on tällä hetkellä Kokooma- ja yksittäisteosten avoimen saatavuuden sekä Tutkimusmenetelmien avoimen saatavuuden osalinjaukset. Opinnäytteiden avoimen saatavuuden osalinjaustyö alkoi 5.10. Työpajassa pohdittiin lisäksi yleisemmin linjausten ja suositusten välistä suhdetta: Suosituksella on sanoitettava suhde olemassa tai valmisteilla oleviin linjauksiin sekä taustallaan asiantuntijaryhmän päätös. Kiitos kaikille työpajaan osallistuneille! 

Haastattelu & teksti: Jonni Karlsson (AVOTT)

Kuva: Timothy Eberly Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös