Tieteellisten seurain valtuuskunta on allekirjoittanut avoimen tutkimustiedon Barcelona-julistuksen

29.5.2024
Kuvituskuva. Allekirjoituskynä värikkäällä taustalla.

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) vahvistaa toimintaansa avoimen tutkimustiedon puolesta allekirjoittamalla kansainvälisen avoimen tutkimustiedon Barcelona-julistuksen. 

Avoimen tutkimustiedon Barcelona-julistus laadittiin Barcelonassa vuonna 2023. Sopimuksen työstämiseen osallistui yli 25 tutkimustietoasiantuntijan ryhmä, jossa on mukana tutkijoita, tutkimusta rahoittavia ja arvioivia sekä tutkimustietoinfrastruktuureja tarjoavia organisaatioita. TSV:n hallitus päätti julistuksen allekirjoittamisesta kokouksessaan 14.5.2024.

”TSV toimii aktiivisesti muun muassa tutkimuksen kielellisen ja alueellisen monimuotoisuuden puolesta. Myös vastuullisen arvioinnin ja avoimen tieteen edistämiseksi on tärkeää saada tutkimustieto saataville avoimien tieteellisten infrastruktuurien kautta”, toteaa Julkaisufoorumin pääsihteeri Janne Pölönen. 

Tutkimustieto (engl. research information) on tutkimuksen tekemiseen ja siitä viestimiseen liittyvää tietoa, kuten bibliografiset metatiedot, ohjelmistoihin, aineistoihin, näytteisiin ja laitteistoihin liittyvät metatiedot sekä tiedot esimerkiksi apurahoista, rahoituksesta ja organisaatioista. Tutkimustietoa käytetään akateemisen työn johtamisen, ohjauksen, suunnittelun, seurannan ja arvioinnin tukena.

Suuri osa tutkimustiedosta on lukittuna kaupallisiin infrastruktuureihin, jotka eivät mahdollista aineiston laadun ja kattavuuden läpinäkyvää tarkastelua. Kaupallisen tutkimustiedon lähteet, esimerkiksi Web of Science - tai Scopus-tietokannat, määrittävät laadun kriteereitä, mutta eivät usein huomioi esimerkiksi tutkimustyön kielellistä ja alueellista monimuotoisuutta. Niinpä julistus suosittelee käyttämään avoimia vaihtoehtoja, kuten OpenAlex, Crossref, OpenAIRE sekä OpenCitations.

Barcelona-julistuksen allekirjoittajat sitoutuvat tutkimustiedon avoimuuden edistämiseen ja käytäntöjen muuttamiseen seuraaviin toimenpitein:

  1. Teemme avoimuudesta käyttämämme ja tuottamamme tutkimustiedon oletusarvon
  2. Käytämme avointa tutkimustietoa tukevia ja mahdollistavia palveluita ja järjestelmiä
  3. Tuemme kestävän kehityksen mukaisia avoimen tutkimustiedon infrastruktuureja
  4. Kannustamme yhteisölliseen toimintaan, joka nopeuttaa siirtymää kohti tutkimustiedon avoimuutta
Lue lisää linkeistä:

Sinua saattaisi kiinnostaa myös