Talvipäivien tallenteita vaikuttavuudesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta saatavilla

23.1.2023
Tapahtumakuva talvipäiviltä, jonka päällä on Youtube-logo.

Tallenteet Reetta Muhosen esityksestä sekä JYU.Wisdomin paneelikeskustelusta Avoimen tieteen ja tutkimuksen talvipäiviltä 2022 on lisätty koordinaation Youtube-kanavalle.

Turun yliopiston kollegiumtutkija ja dosentti Reetta Muhonen on tutkinut tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia sekä niiden haasteita. Muhosen esitys "Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi ja vaikuttavuusagendan vaiettu puoli" Talvipäivillä pureutui vaikuttavuuden arvioinnin prosesseihin sekä rahoitushakuja varten kirjoitettujen vaikuttavuustarinoiden vaikutuksiin.

Tutkimuksen vaikuttavuus ei Muhosen mukaan usein ”poksahtele pikavoittoina”, vaan väistelee konkretiaa ja juoksee karkuun mittareita. Vaikuttavuuden arviointia varten kirjoitetuissa rahoitushakujen vaikutustarinoissa todistamisen vaade voi Muhosen mukaan muodostua puristavaksi muotiksi, jonka myötä vertailukelpoisuus menee monipuolisen kuvaamisen edelle. Indikaattorien performatiiviseen luonteeseen tulisi Muhosen mukaan kiinnittää huomiota. Lisäksi vaikuttavuutta tulisi arkipäiväistää tunnistamalla muitakin kuin instrumentaalisia tiedonkäytön muotoja.

Tallenne esityksestä Avoimen tieteen ja tutkimuksen talvipäiviltä 2022 Jyväskylän yliopiston kirjastosta 10.11.2022 on lisätty koordinaation Youtube-kanavalle.

Onko tutkijoilla vastuu osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun?

Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdom osallistui Avoimen tieteen ja tutkimuksen talvipäiville 2022 paneelikeskustelulla tutkijoiden roolista ja mahdollisuuksista yhteiskunnallisina vaikuttajina. Keskustelemassa olivat Oulun yliopiston Roger Norum, Itä-Suomen yliopiston ja SYKE:n Taru Peltola, Suomen ilmastopaneelin sekä Suomen Luontopaneelin Sanna Autere sekä Jyväskylän yliopiston Teppo Kröger. Paneelia veti Jyväskylän yliopiston Jani Kokko.

Tutkijan rooli polarisoituneessa julkisessa keskustelussa on haavoittuvainen. Tutkijoihin yhteiskunnallisina keskustelijoina pyritään vaikuttamaan tutkimusyhteisön ulkopuolelta, joskus myös kyseenalaisin keinoin. Voiko tutkija ottaa kantaa julkiseen keskusteluun menettämättä objektiivisuuttaan? Mitä avoin tiede tarkoittaa, ja miltä keskustelu tieteen riippumattomuudesta näyttäytyy avoimen tieteen ja toisaalta kansalaistieteen näkökulmasta? Keskustelussa tarkasteltiin, mikä estää ja mikä edesauttaa tutkijoiden aktiivista roolia tutkimusperusteisen päätöksenteon edistäjinä.

Tallenne paneelikeskustelusta "Tutkijat yhteiskunnallisina vaikuttajina", myöskin AVOTT-talvipäiviltä Jyväskylän yliopiston kirjastosta on lisätty koordinaation Youtube-kanavalle.

Parempi myöhään kuin ei milloinkaan

Tallenteiden saaminen verkkoon viivästyi. Pahoittelemme pitkää odotusaikaa. 

Alkuperäinen tapahtumakuva: Topi Korhonen

Sinua saattaisi kiinnostaa myös