Selkeyttä koordinaatioon - yhteisen toiminnan uudistetut termit

9.9.2019
Koordinaatio kuvattuna pyramidina.

Avoimen tieteen koordinaation toiminta on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Nyt on tullut aika tarkentaa yhteisen toiminnan nimistöä.

Tarkennukset selventävät erilaisten ryhmien ja dokumenttien suhdetta toisiinsa, joka puolestaan helpottaa yhteistä tekemistä ja viestintää.
Ensimmäisenä on huomioitava ryhmien nimissä yksi tärkeä muutos. Entinen Avoimen tieteen kansallinen strategiaryhmä on nyt omalla päätöksellään Avoimen tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä.
 
Avoimen tieteen koordinaation tuloksena syntyy suomalaisen tutkimusyhteisön yhteisiä linjauksia ja suosituksia. Nyt näiden eritasoisten tuotosten nimeämistä on tarkennettu seuraavasti:

Koordinaation rakenne kuvattuna pyramidina: ylimpänä julistus, keskellä linjaukset, alimpana suositukset.

Keskeinen yhteinen dokumentti on suomalainen avoimen tutkimuksen julistus, jossa linjataan suomalaisen avoimen tutkimuksen visio, missio sekä organisaatioiden sitoutuminen avoimuuden edistämiseen. Tätä dokumenttia valmistellaan parhaillaan ja sen avoin kommentointi alkaa syyskuussa 2019.
 
Julistuksen alla on neljälle avoimen tieteen osa-alueelle laaditut suomalaisen tutkimusyhteisön avoimuuden linjaukset:

  •     Toimintakulttuurin avoimuuden linjaus
  •     Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaus
  •     Tutkimusdatan avoimen saatavuuden linjaus
  •     Avoimen oppimisen ja oppimateriaalien linjaus

Jokaiseen linjaukseen liittyy useita osa-alueita, jotka valmistuvat eriaikaisesti. Vuonna 2019 valmistuu esimerkiksi Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjauksen osalta artikkeli- ja konferenssijulkaisujen kokonaisuus. Kaikissa linjauksissa määritellään avoimuuden periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Linjaukset julkaistaan avoimesti Vastuullisen tieteen julkaisusarjassa ja niihin on pääsy avointiede.fi-sivulta.
 
Linjauksia laadittaessa avoimen tieteen asiantuntijaryhmät toimivat tutkimusyhteisön asiantuntijuuden kokoajina ja luovat linjauksista laaja-alaisella yhteistyöllä luonnoksen. Linjaustyöryhmät kootaan avoimella kutsumenettelyllä. Työryhmät määrittelevät työaikataulun yleisten tavoitteiden puitteissa. Luonnokset käsitellään Avoimen tutkimuksen kansallisessa ohjausryhmässä, minkä jälkeen ne avataan tutkimusyhteisön kommentoitavaksi. Kommenttien perusteella luodaan joko uusi luonnos kommentoitavaksi tai lopullinen versio linjauksesta. Linjaus hyväksytään Avoimen tutkimuksen kansallisessa ohjausryhmässä.
 
Linjausten ohella työryhmät voivat valmistella myös suosituksia, jotka tarkempina toimintaohjeina tukevat linjausten toteuttamista.
 
Nimistön selkeytyksen myötä tarkentuu myös avoimen tieteen koordinaation työn rakenne.
 
Julkaistu 9.9.2019
 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös