Pohjoismaat ja Baltian maat yhdessä kohti avoimuutta

12.2.2020
Kuvituskuva.

Syyskuussa 2019 käynnistyneen EOSC-Nordic-projektin ensimmäinen virallinen työpaja kokosi yhteen eri maiden edustajia pohtimaan tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden edistämistä.

Työpajassa esiteltiin maiden ottamia askelia avoimuuden eteen. Lisäksi keskusteltiin tavoista toteuttaa eurooppalaiseen avoimen tieteen pilveen (European Open Science Cloud, EOSC) liittyviä päämääriä Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Tapahtuma järjestettiin 6.2.2020 Tanskan Kansallisarkistossa, yhteistyössä OpenAIREn kanssa.

Yhteinen tarve arvioinnin kehittämiseksi

Suomalaisten tutkimusorganisaatioiden kehitystä avoimen tieteen ja tutkimuksen kentällä esitteli Pirjo-Leena Forsström (CSC) esitelmässään opetus- ja kulttuuriministeriön kypsyystasoselvityksistä. Ragnar Lie norjalaisten yliopistojen katto-organisaatio UHR-Norwaysta puolestaan kuvasi avoimeen tieteeseen liittyvien keskustelujen nopeaa muovautumista Norjassa. Siinä, missä vain muutama vuosi sitten Norjassa puhuttiin pääasiassa julkaisujen avoimesta saatavuudesta, on näkökulma Lien mukaan laajentunut muun muassa avoimiin aineistoihin, lähdekoodiin ja tutkimuksen vaikuttavuuteen.

Lie kertoi, että avoimuuteen liittyvän keskustelun laajentumisen myötä Norjassa on herännyt tarve kehittää tutkimuksen ja tutkijoiden arviointia. Arvioinnin rooli on korostunut myös monilla muilla avointa tiedettä ja tutkimusta edistävillä alueilla.

Suomessa Tieteellisten seurain valtuuskunnan asettaman työryhmän laatima 'Suositus vastuulliseen tutkijanarviointiin' julkaistaan Helsingissä Etiikan päivillä 18.3.2020. Suosituksen final draft -versio on nähtävissä täällä. Hollannissa taas julkaistiin marraskuussa 2019 ‘Room for everyone’s talent: towards a new balance in the recognition and rewards for academics’. Paperissa kuvaillaan, miten akateemisen henkilöstön työtä voidaan arvioida ja palkita nykyistä monipuolisemmin.

Kansallisia linjauksia tutkimusaineistojen hyvään hallintaan

Tanskalaisten yliopistojen digitaalista infrastruktuuria koordinoivan DeiC:n puheenjohtaja John Renne esitteli tekeillä olevaa kansallista datanhallinnan strategiaa. Strategia tulee koskettamaan tanskalaisia yliopistoja.

Renne kertoi, että strategian on tarkoitus määritellä, miten tutkijoiden, tutkimusorganisaatioiden ja tutkimusrahoittajien tulisi käsitellä datanhallintaa FAIR-periaatteiden näkökulmasta. Ministeriön on määrä julkaista Tanskan strategia joulukuussa 2020.

Suomessa tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden kansallista linjausta on työstetty aktiivisesti vuodesta 2019 lähtien avoimen tieteen koordinaation yhteydessä. Luonnos pyritään saamaan avoimelle kommentoinnille ennen kesää 2020.

EOSC-Nordic-logo.

Mikä EOSC-Nordic?

EOSC-Nordicin tehtävänä on tuoda yhteen toimijoita Pohjoismaista ja Baltian maista edistämään EOSCin toiminta-alueelle liittyviä kysymyksiä datan avoimen saatavuuden mahdollistamiseksi. Avoimen tieteen koordinaatio on kirjoittanut EOSC-Nordicista aiemmin täällä. Kööpenhaminan työpajassa EOSC-Nordicin koordinaattori Gudmund Høst kuvasi projektin rakennetta ja toimintatarkoitusta tarkemmin.

Høst kertoi, että projektin tavoitteena on koordinoida Pohjoismaiden ja Baltian maiden toimintaperiaatteiden kehitystä – tiedostaen kuitenkin, että maiden lähtötasot sekä käytössä olevat resurssit vaihtelevat merkittävästi. Tarkoituksena on myös lisätä niin käytäntöjen kuin palveluiden yhteentoimivuutta ja löydettävyyttä.

EOSC-Nordic pyrkii Høstin mukaan olemaan eräänlainen EOSC miniatyrikoossa; paikka jossa voi testata omien palveluiden toimivuutta yli valtioiden rajojen. Pohjoismaiseen yhteistyöhön ja toimintatapojen samankaltaisuuteen luotetaan projektissa. Høst epäilikin, että jos jotakin palvelua ei saada toimimaan Pohjoismaiden välillä, on hyvin hankala usko niiden toimivan ylirajaisesti jossakin muualla.

Teksti ja kuvat: Nina Järviö

Julkaistu 12.2.2020

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös