Monimuotoiset opinnäytetyöt

10.6.2024
Teatteriesitys.

Opinnäytetyöt saattavat olla hyvin monimuotoisia. Miten niiden avaaminen on mahdollista?

Opinnäytetyöt ovat entistä monimuotoisempia, ja nykyään opinnäyte voi olla esimerkiksi blogiteksti, podcast tai videotallenne. Monimuotoisuus näkyy erityisesti taideaineissa, jossa opinnäytteen osana voi olla vaikkapa keramiikkatyö tai performanssi. Opinnäytteiden monimuotoisuus nostaa luonnostaan esiin kysymyksen, miten perinteisestä mallista poikkeavia töitä on mahdollista avata.

Mitä voidaan arkistoida?

Opinnäytetöiden avoimen saatavuuden osalinjauksessa monimuotoisuuden ongelmaa on lähdetty ratkomaan arkistokelpoisuuden käsitteen avulla, sillä on järkevää avata vain sellaisia asioita, jotka voivat olla saatavilla esimerkiksi jostain julkaisuarkistosta. Yksinkertaisin esimerkki arkistokelpoisuudesta on perinteinen tekstimuotoinen opinnäytetyö.

Tekstin lisäksi muiden julkaisumuotojen arkistokelpoisuus vaihtelee, eikä organisaatiolla välttämättä ole mahdollisuuksia esimerkiksi videomuotoisten opinnäytteiden arkistointiin. Toisaalta tekninen kehitys muuttaa asioita hyvin nopeasti, jolloin arkistointikelpoisten opinnäytteiden joukko kasvaa. Osalinjauksessa ei olekaan pyritty tarkkaan yksilöimään, mikä kaikki on arkistointikelpoista. Sen sijaan osalinjauksessa arkistointikelpoiseksi määritellään sellaiset opinnäytetöiden osat, joiden julkaisumuoto tai formaatti mahdollistaa pitkäaikaissäilytyksen.

Entä jos ei voi arkistoida?

Opinnäytetöihin saattaa sisältyä asioita, joita ei luonnostaan voida arkistoida. Tällaisia voivat olla esimerkiksi fyysiset taideteokset tai tiettynä ajankohtana tehdyt esitykset. Kun osalinjauksessa puhutaan opinnäytetöiden avaamisesta CC-lisenssillä, ei puhuta näistä opinnäytetöiden osista, vaan ainoastaan arkistointikelpoisista osista.

Vaikka opinnäytetyöhön voikin kuulua osia, joita ei voi arkistoida eikä siis avata, useimmiten niihin kuitenkin sisältyy myös esimerkiksi tekstimuotoinen tai muuten arkistokelpoinen osa. Esimerkiksi kertaluonteisen esityksen lisäksi opinnäytteeseen voi sisältyä vaikkapa esityksen analyysi. Näin opinnäytetöissä yleensä on jokin osa, jonka voi myös avata CC-lisenssillä.

Lue lisää:

Kuva: CC-BY, Museokeskus Vapriikki

Sinua saattaisi kiinnostaa myös