Kirjoittajakutsu: TKI-integroidun oppimisen avaaminen korkeakouluyhteisöissä

14.5.2020
Kuvituskuva, tekijä: Mike Tinnion, Unsplash

Kokoomateokseen TKI-integroidun oppimisen avaaminen korkeakouluyhteisöissä etsitään ammatillisia artikkeleita.

Artikkeleista koostettu kokoomateos julkaistaan sähköisenä julkaisuna Laurean julkaisusarjassa. Julkaisulle annetaan ISBN-tunnus. Halutessaan kirjoittajat voivat rinnakkaistallentaa artikkelinsa esim. Theseus-julkaisuarkistoon. Teoksen toimituskuntaan kuuluvat Aino Helariutta, Minna Fred, Helena Kangastie ja Seliina Päällysaho.

Kokoomateoksen teemat

Artikkeleita etsitään seuraavilla teemoilla:

  • avoin toimintakulttuuri
  • avoin työelämäyhteistyö
  • avoin tieto
  • avoin oppiminen
  • avoimet oppimisympäristöt
  • avoin TKI-toiminta.

Haussa on esimerkkejä ja hyviä käytänteitä, joista käy ilmi TKI-toiminnan integrointi opetukseen ja oppimiseen. Artikkelit voivat esitellä esimerkiksi käytännön toimintamalleja, joissa tulee esille opiskelijan, opettajan ja/tai työelämän näkökulmaa.

Kokoomateoksen aikataulu

Artikkelien abstraktit tulee lähettää 1.9.2020 mennessä e-lomakkeella.

Abstraktit luetaan ja hyväksytään 15.9.2020 mennessä.

Artikkelien ensimmäiset versiot tulee lähettää 31.10. mennessä sähköpostilla osoitteeseen: aino.helariutta@laurea.fi

Teoksen laativa työryhmä lukee artikkelien ensimmäiset versiot ja antaa niihin kehittämisehdotuksia. Artikkelien lopulliset versiot tulee toimittaa 7.12.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: aino.helariutta@laurea.fi.

Kokoomateos julkaistaan alkuvuonna 2021.

Kirjoitusohjeet

Toimittajien ja taittajan työn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi artikkeleiden kirjoittamisessa tulee noudattaa alla olevia ohjeita.

Abstraktiin toivotaan lyhyttä kuvausta artikkelin sisällöstä. Abstraktin toivottu pituus on noin puoli sivua.

Artikkelin pituudeksi toivotaan noin 10 000-15 000 merkkiä.

Kokoomajulkaisu kuuluu julkaisuluokkaan ammatillinen julkaisu D. Artikkelit kirjoitetaan suomen kielellä. Kokoomajulkaisu julkaistaan avoimesti verkossa CC BY-SA 4.0-lisenssillä. Artikkeleissa käytetyt kuvat tulisi lisensoida samalla lisenssillä. Huolehdi, että käyttämäsi kuvat mahdollistavat lisensoinnin. Kuvat toivotaan erillisinä liitetiedostoina.

Viitteet ja lähteet merkitään Harvardin järjestelmän mukaisesti.

Lisätietoja: Aino Helariutta (aino.helariutta@laurea.fi), puh. 046 856 7507.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös