Keskustellen kohti avoimuutta yrityshankkeissa

12.5.2022
kuvituskuva - persikoita

Toimintakulttuurin suositus kertoo, miten avoimuutta voidaan edistää yritysten kanssa tehdyissä tutkimushankkeissa

Tutustu: Avoimen tieteen suositus sekä tarkistuslista tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyössä tehtävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan https://doi.org/10.23847/tsv.229 

Kun tutkimusta tehdään yritysten kanssa yhteistyössä, tehdään usein tutkimusta kahden eri kulttuurin rajapinnassa. Yritysyhteistyössä tehtyjen tutkimushankkeiden yksi erityispiirre on tasapainoilu avoimen sekä salassa pidettävän tiedon välillä ja tutkimusorganisaation ja yritysten intressien yhteensovittaminen. Nämä ovat haasteellisia sekä tutkijoille että heidän organisaatioilleen. 

Yritysyhteistyön avoimuuden suositus on tarkoitettu tutkimusorganisaatioissa työskenteleville tutkijoille ja tukipalveluhenkilöstölle, jotka valmistelevat sekä toteuttavat TKI-hankkeita yhteistyössä yritysten kanssa.  Yritysyhteistyön suosituksessa nostetaan esille lähtökohtia ja keinoja avoimuuden edistämiseksi yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisessä yhteistyössä toteutettavissa TKI-hankkeissa.

Miksi suositus tehtiin?

Tarve suositukselle heräsi ”kentän” tarpeista. Sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa oli tunnistettu tarve konkreettiselle ja käytännönläheiselle ohjeistukselle siitä, kuinka avoimuutta voitaisiin mahdollistaa myös yritysten kanssa toimittaessa. Suosituksen tavoitteena onkin helpottaa yritysyhteistyötä. 

Suositus rakentuu tutkimuksen elinkaaren mukaan. Suosituksessa käydään läpi keskeiset sovittavat asiat tutkimusta aloittaessa ja toimenpiteet ja seurattavat asiat tutkimuksen aikana ja sen päättyessä. Suosituksessa on myös selkeä tarkistuslista yrityshankkeiden tueksi.

Avoimuuden edistämisen perusajatus

Haastavan, mutta antoisan ja opettavaisen suositustyön aikana avoimuuden mahdollistamisen lähtökohdaksi yrityshankkeissa tunnistettiin hankkeen suunnitteluvaiheessa tapahtuva keskustelu yrityskumppanin kanssa, luottamuksen rakentaminen ja ymmärrys kummankin osapuolen tavoitteista sekä tarpeista. Suosituksessa kuvataan keinoja monitahoisten vaatimusten huomioimiseksi ja eri osapuolten intressien mahdollistamiseksi, avoimuudesta tinkimättä. Tutustu suositukseen tarkemmin https://doi.org/10.23847/tsv.229.

Suositus tukee Toimintakulttuurin avoimuuden linjausta ja se julkaistiin yhdessä linjauksen kanssa 28.4.2022.

 

Teksti: Anna Mikkonen (HAMK)

Kuva: Karolina Grabowska palvelusta Pexels

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös