Kansallinen ohje datanhallintasuunnittelun tueksi on päivitetty

2.2.2018
kuvituskuva.

Kansalliset kysymykset ja ohjeet datanhallintasuunnittelun tueksi on uudistettu! Työ on tehty kansallisena yhteistyönä ja niitä on ollut kirjoittamassa laaja asiantuntijajoukko. 

Nyt ilmestyneet kysymykset ja ohjeet on muokattu aikaisempaa selkeämmiksi käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Kysymykset ja ohjeet päivitetään jatkossakin vuosittain. Kokemuksen karttuessa suunnitelman perusrakenteen toivotaan vakiintuvan.

Yhä useammat suomalaiset organisaatiot edellyttävät datanhallinnan suunnittelua osana omia prosessejaan. Datanhallintasuunnitelma pyydetään tyypillisesti osana prosesseja, joihin perinteisesti pyydetty tutkimussuunnitelma. Kansallista peruspohjaa on hyödynnetty joko sellaisenaan tai omilla kysymyksillä täydennettynä. Harva organisaatio Suomessa käyttää täysin omia kysymyksiä tai rakennetta. Kansallisista rahoittajista mm. Suomen Akatemia käyttää kansallista peruspohjaa ja Business Finland pienin täydennyksin.

Yhteiset ohjeet taas auttavat organisaatioita alkuun ohjetyössä. Perusohjeen lisäksi tarvitsemme ainakin organisaatio-, ala- ja aineistotyyppikohtaisia ohjeita. Myös palveluiden tuottajat kirjoittavat ohjeistusta ja olisi hienoa, jos näitä voitaisiin hyödyntää yhdessä peruskysymysten kanssa. Toivomme kansallisen perusohjeen innostavan kaikkia tahoja ohjetyöhön!

Science Europe, Euroopan tutkimusrahoittajien ja tutkimusta tekevien organisaatioiden yhteistyöelin, on asettanut tavoitteekseen yhtenäistää rahoittajille tuotettavien datanhallinsuunnitelmien vaatimuksia. Myös siellä on seurattu mielenkiinnolla Tuuli-verkostossa yhteistyössä tehdyn kansallisen ohjeen kehittymistä ja käyttöönottoa suomalaisissa tutkimusorganisaatioissa. Kun Science Europen suositus Euroopan yhteisistä datanhallintasuunnitelmavaatimuksista valmistuu, suositus otetaan huomioon Suomen suunnitelmapohjassa. Tämä saattaa tapahtua jo seuraavalla päivityskierroksella.

Otamme mielellämme vastaan palautetta kysymyksistä ja ohjeista!

 

Aiheesta muualla

Kansalliset kysymykset ja ohjeet datanhallintasuunnittelun tueksi löytyvät

DMPTuulista: https://dmptuuli.fi/

Zenodosta: https://doi.org/10.5281/zenodo.1035190

Työryhmän sivu: https://wiki.helsinki.fi/x/kBMaDg

 

Lisätietoa antavat

Mari Elisa Kuusniemi, projektipäällikkö, Tuulitoimisto

mari.elisa.kuusniemi@helsinki.fi

Mikko Ojanen, koordinaattori, Tuulitoimisto

mikko.ojanen@helsinki.fi

 

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös