Hyvät käytännöt jakoon ensimmäisessä avoimen oppimisen vertaistukiryhmän webinaarissa

28.5.2024
Kuvituskuva. Käsiä osoittaa kannettavan tietokoneen ruutua kohti.

Uuden avoimen oppimisen vertaistukiryhmän tavoitteena on jakaa kokemuksia ja käytäntöjä avoimen oppimisen tukemisesta korkeakouluissa.

Ensimmäinen avoimen oppimisen vertaistukiryhmän webinaari "Vertaistuki avainroolissa korkeakoulujen avoimessa oppimisessa: Hyvät käytännöt jakoon!" keräsi linjoille lähes neljäkymmentä korkeakoulujen opettajaa ja asiantuntijaa ympäri Suomen.

Tampereen korkeakouluyhteisö ja Laurea-ammattikorkeakoulu jakoivat käytäntöjään

Webinaarissa Tampereen korkeakouluyhteisö ja Laurea-ammattikorkeakoulu esittelivät omia tapojaan ja resurssejaan avoimen oppimisen edistämiseksi.

Tampereen yliopiston kirjaston Kati Syvälahti kertoi, että Tampereen yliopiston avoimen tieteen linjaukset uudistettiin vuonna 2024 ja avoin oppiminen otettiin mukaan uutena kokonaisuutena. Syvälahti esitteli myös Tampereen hyviä käytänteitä edistää ja motivoida avoimien oppimateriaalien hyödyntämistä ja tekemistä mm. koulutuksen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kautta.

Laurea-ammattikorkeakoulun Aino Helariutta esitteli Laurean avoimuuden tiekarttaa, jossa on määritelty periaatteet ja tavoitteet avoimille oppimateriaaleille. Laureassa painotetaan kannustamista ja vapaaehtoisuutta avoimien oppimateriaalien tekemisessä sekä tekijänoikeuksien, saavutettavuuden ja laadun huomioimista. Laureassa on kehitetty myös oma MOOC-tuotantoprosessi ja Master-kurssipohjat, jotka helpottavat opettajien työtä ja edistävät avointa oppimista.

Vertaistuki ja yhdessä tekeminen avainasemassa

Webinaarin keskustelussa esille nousi selkeä tarve jatkaa avoimen oppimisen hyvien käytäntöjen jakamista. Keskustelussa ilmeni, että useimmissa korkeakouluissa avoimen oppimisen koordinointi ja suunnittelu on korkeakoulukirjaston vastuulla ja tätä vastuuta olisi hyvä saada jaettua laajemmin koko organisaatioon. Tampereen yliopiston linjaus ja Laurean tiekartta toimivat esimerkkeinä siitä, miten avoimen oppimisen edistämistä voidaan systemaattisesti tukea ja resursoida.

 Osallistujat toivat esille myös sen, kuinka tärkeää on lisätä opettajien tietoisuutta avoimesta oppimisesta. Avoimen oppimisen tuomat edut, kuten kustannussäästöt ja materiaalien laajempi saatavuus, ovat merkittäviä kannustimia. Samalla huomioitiin, että opettajien jo valmiiksi suuri työkuorma voi olla este avoimen oppimisen edistämiselle. Webinaarissa painotettiin, että avoimen oppimisen tulisi olla yhteisöllistä ja pitkällä aikavälillä työtaakkaa keventävää.

Avoimen oppimisen vertaistukiryhmä jatkaa toimintaansa jakamalla hyviä käytäntöjä ja tarjoamalla vertaistukea. Osallistujat kertoivat saavansa vertaistukea erilaisista verkostoista ja kollegoiden kanssa jakamisesta, mutta toivoivat myös lisää tietoa muiden korkeakoulujen käytännöistä. Työryhmän tulevat webinaarit tarjoavat tähän erinomaisen tilaisuuden.

Ensimmäinen webinaari osoitti, että avoimen oppimisen hyvien käytäntöjen jakaminen on tärkeää ja tarpeellista. Tallenteet ja esitykset webinaarista löytyvät Avointen oppimateriaalien kirjastosta, ja kiinnostuneet voivat tutustua myös juuri ilmestyneeseen "Oppimisen avoimuuden suosituksia" -julkaisuun.

Jos kiinnostuit vertaistoiminnasta, avoimen oppimisen vertaistukiryhmän toimintaan voi liittyä lähettämällä sähköpostia ryhmän vetäjälle Terhi Kaipaiselle (terhi.kaipainen@xamk.fi) tai täyttämällä avoimen tieteen asiantuntijaryhmien ilmoittautumislomakkeen. Kehitetään avointa oppimista vertaistuen avulla yhdessä eteen päin.

 

Teksti: Terhi Kaipainen, tietoasiantuntija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kuva: John Schnobrich, Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös