Hae ilmaista pääsylippua ja matkustustukea RDA:n 21. yleiskokoukseen

21.8.2023
Kuvituskuva, jossa näyttö ja muita tavaroita kaapin päällä.

Suomen EOSC-foorumi avaa haun, jossa foorumin jäsenet voivat hakea ilmaista pääsylippua RDA:n 21. yleiskokoukseen. Hae 17. syyskuuta 2023 mennessä!

21st RDA Plenary & International Data Week | 23-26 October 2023 | Virtual or In-person – Salzburg, Austria

Research Data Alliance eli RDA on globaali ruohonjuuritason verkosto, joka pyrkii rakentamaan sosiaalisia ja teknisiä infrastruktuureja datan avoimen jakamisen ja uusiokäytön mahdollistamiseksi. Se kokoaa yhteen kansainvälisiä tutkimusdatan asiantuntijoita vapaaehtoispohjalta ottamaan osaa erilaisiin työ- ja sidosryhmiin, jotka tuottavat suosituksia ja julkaisuja liittyen datan jakamiseen sekä yhteensopivuuteen. RDA järjestää myös puolivuosittaisia yleiskokouksia, jossa tutkimusdatayhteisö voi kokoontua yhteen keskustelemaan datankäytön kehityskuluista, mahdollisuuksista ja haasteista.

RDA:n 21. yleiskokous järjestetään International Data Weekin yhteydessä Salzburgissa, Itävallassa 23.-26. lokakuuta 2023. International Data Week on RDA:n, CODATAn ja World Data Systemin yhteistyössä järjestämä tapahtuma, joka yhdistää RDA:n yleiskokouksen ja SciDataCon 2023:n, joka on tutkimusdataa käsittelevä tieteellinen konferenssi.

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus tarjoaa Suomen EOSC -foorumin jäsenille mahdollisuuden hakea ilmaista pääsylippua ja matkustustukea International Data Weekille. Osallistua voi joko etänä tai matkustamalla paikan päälle.

Haku on avoinna Suomen EOSC -foorumin jäsenille, jotka ovat datan parissa työskenteleviä tutkijoita tai teknologian asiantuntijoita tai edustavat sellaisia suomalaisia organisaatioita, jotka ovat ottaneet käyttöön tai suunnittelevat ottavansa käyttöön RDA:n tuottamia suosituksia. Määritelmä käsittää myös henkilöt, jotka opiskelevat tai työskentelevät ammattikorkeakouluissa. Kannustamme erityisesti uransa alkuvaiheessa olevia henkilöitä hakemaan. (Etkö ole vielä EOSC-foorumin jäsen? Liity nyt!)

Kiinnostuneita henkilöitä pyydetään täyttämään hakulomake 17. syyskuuta klo 17.00 mennessä. Valituksi tulleille hakijoille myönnetään ilmainen pääsylippu International Data Weekille sekä matkustustukea, mikäli hakija on ilmaissut hakemuksessa kiinnostuksensa osallistua tapahtumaan paikan päällä.

Valituksi tulleita henkilöitä pyydetään kirjoittamaan englanniksi lyhyt blogiteksti (n. 1 sivu) niistä sessiosta, joihin he osallistuivat, ja nostamaan tekstissään esiin poimintoja RDA:n suosituksista, yhteyksistä EOSC:iin tai muihin tuleviin kehityskulkuihin, jotka ovat kirjoittajan mielestä relevantteja suomalaiselle avoimen tieteen ja datan yhteisölle. Blogitekstit julkaistaan Suomen EOSC - foorumin sivuilla. (Lue blogeja menneistä RDA-yleiskokouksista.)

Arvioimme hakemuksia seuraavin perustein:

  • Kiinnostus RDA:ta ja EOSC:ia kohtaan
  • Hakijan työ/opinnot tietojen jakamisen ja uudelleenkäytön edistämiseksi eri teknologioiden, tieteenalojen ja maiden välillä
  • Organisaatiotyyppi, sukupuolten tasapaino ja uravaihe (erityisesti uran alkuvaiheessa olevat) otetaan huomioon avustusten tasapainoisen jakautumisen ja monipuolisen osallistumisen varmistamiseksi.

Kaikille hakijoille tiedotetaan tuloksista viimeistään 25. syyskuuta 2023. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus tarjoaa enintään viisi (5) ilmaista pääsylippua, jotka voivat olla joko etäosallistumisia tai osallistumisia tapahtumaan paikan päällä, jolloin hakijalle myönnetään myös matka-avustus. Matka-avustus kattaa lento-, juna- ja lauttakulut sekä majoituksen.

Lähetä hakemuksesi 17. syyskuuta 2023 klo 17:00 mennessä.

Heräsikö kysyttävää? Osallistu CSC:n järjestämään infotilaisuuteen RDA:sta ja matkatuen hakuprosessista 11. syyskuuta 2023 klo 14-14:45.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös