Eurooppa kohti vastuullista arviointia

20.12.2021
kuvituskuva- EU lippuja

Euroopan komissio laatii yhteistä sopimusta vastuullisesta tutkijanarvioinnista – nyt on mahdollista osallistua sen valmisteluun!

Euroopan komissio on nostanut vastuullisen tukijanarvioinnin yhdeksi keskeiseksi tiedepoliittiseksi teemaksi. Tavoitteena on uudistaa tutkijan ja tutkimuksen arviointia huomioimaan entistä monipuolisemmin erilaiset tutkimustuotokset ja tutkijan tehtävät sekä arvioida erilaisten metriikkojen käyttöä osana arviointia. 

Helmikuussa 2022 on tavoitteena Pariisissa allekirjoittaa eurooppalainen sopimus arvioinnin uudistamisesta. Sopimuksen työnimenä on Paris Pact. Sopimuksen sisältö pohjautuu komission marraskuussa 2021 julkaisemaan raporttiin Towards a reform of the research assessment system. Komission antamat suuntaviivat ovat hyvin linjassa suomalaisen tutkimusyhteisön tuottaman Vastuullisen tutkijanarvioinnin suosituksen kanssa. Suomalaisesta näkökulmasta komission nykseen raporttiin olisi kuitenkin hyvä saada lisättyä selkeämmin tieteen ja tutkimuksen monikielisyyden merkitys vastuullisen arvioinnin osana. 

Komissio on nyt esittänyt kiinnostuksenilmaisupyynnön kaikille tutkimusyhteisön organisaatioille, jotka haluavat osallistua vastuullisen arvioinnin sopimuksen viimeistelyyn ja ovat kiinnostuneita sitoutumaan lopulliseen sopimukseen. Kiinnostuksena voi ilmaista 10.1.2022 mennessä, eikä se sido organisaatioita lopulliseen sopimukseen. Arvioinnin uudistamiseen sitoutuminen on avoinna myös myöhemmin, nyt siis keskeisenä osallistuminen yhteisten päämäärien määrittelyyn ja lopullisen sopimustekstin laatimiseen. 

(Päivitys 18.1.2022: AVOTT-sihteeristö osallistuu valmisteluun.)

Teksti: Henriikka Mustajoki (AVOTT-sihteeristö)
Kuva: Photo by Guillaume Périgois on Unsplash

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös