EOSCin avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan kehitys vaikuttaa AVOTT-seurantaan

21.2.2023
Kuvituskuva, jossa kaksi henkilöä tarkastelee julkaisun tietoja.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisten ja kansainvälisten seurantojen tiedonkeruun koordinoimiseksi AVOTT-seurannan tarkoituksena on vastata myös EOSCin avoimen tieteen seurantaan.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurantamallin mukaan AVOTT-seurannassa kerätään tietoa, jota tarvitaan kansallisen avoimen tieteen ja tutkimuksen seurantaan erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa. Vuonna 2022 julkaistussa seurantamallissa on huomioitu siihenastinen kansainvälinen kehitys. Seurannan seuraavien vaiheiden kehittämisessä on tärkeää huomioida yleisesti kansainvälinen avoimen tieteen ja tutkimuksen kehitys ja erityisesti Euroopan tutkimusalueen (ERA) kehitys sekä Horisontti Euroopan ja EOSC:n (European Open Science Cloud) myötä tulevat eurooppalaiset seuranta- ja arviointimallit.

EOSC Observatoryn kysely kansallisista tiedoista vuodelta 2022 on parhaillaan käynnissä maaliskuun 2023 loppuun asti. Raportointi EOSCista ja avoimesta tieteestä keskeisille sidosryhmille, EOSC Steering Board ja EOSC Association mukaan lukien, koordinoidaan ja toteutetaan EOSC Observatoryn kautta. Kysely ei ole avoimesti saatavilla, mutta kyselyn määrittelydokumentti on saatavilla Zenodosta. Määrittelydokumentista löytyvät kyselyn kysymykset.

Lue lisää EOSC Observatorysta OpenAIREn sivuilta.
EOSC Observatoryn sivusto
Käynnissä olevan kyselyn kysymyksiä on edelleen kehitetty vuoden 2022 tiedonkeruusta, jonka tulokset ovat saatavilla tällä sivustolla.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös