Avoin TKIO -keittokirja: 26 reseptiä avoimuuden toteuttajille

2.2.2022
Piirroskuva, jossa kattiloita ja kauhoja.

Uudessa juttusarjassa esitellään Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hankkeen reseptimuodossa julkaistuja tuloksia.

Avoin TKIO -keittokirja: Reseptejä avoimempaan tutkimukseen ja oppimiseen -julkaisuun on koottu yhteensä 26 hyväksi havaittua toimintamallia, jotka on ryhmitelty hankkeen osa-alueiden mukaisesti. Reseptikirjan sisältämiä toimintamalleja on pääsääntöisesti kehitetty useamman kuin yhden korkeakoulun yhteistyönä. Reseptien ytimessä on kuvaus siitä, miten malli toimii, mitä hyötyä siitä konkreettisesti on ja miten se voidaan helpoiten ottaa käyttöön myös muissa korkeakouluissa. Lisäksi resepteissä pohditaan myös sitä, mitä asiasta on käytännössä opittu.

Julkaisu on luettavana kokonaisuudessaan täällä.

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hankkeessa (1.1.2018–31.10.2021) on tehty pitkäjänteistä työtä avoimen toimintakulttuurin edistämiseksi. Hankkeen painopiste kohdistui TKI-toiminnan ja oppimisen vastuulliseen avaamiseen. Mukana hankkeessa oli yhteensä 11 ammattikorkeakoulua sekä yksi yliopisto. Hanke mahdollisti monialaisen yhteistyön synnyttäen uutta osaamista, välineitä ja hyviä käytänteitä. Hankkeen keskeisiä tuloksia päätettiin julkaista keittokirjan muodossa, lyhyinä resepteinä.

Reseptikirja sisältää myös hankkeen julkaisuluettelon. Julkaisuja on yhteensä keittokirjan reseptit mukaan lukien yli 200, ja suurin osa niistä on avoimesti saatavilla. Julkaisut on ryhmitelty keittokirjan teemojen mukaan ja ne löytyvät reseptikirjan lopusta.

Tutustu resepteihin yhdessä Avoimen tieteen kanssa!

Esittelimme Avoimen tieteen ajankohtaista-osiossa TKIO-keittokirjasta neljä reseptiä helmi- ja maaliskuun aikana. Reseptit on valittu edustamaan mahdollisimman monipuolisesti keittokirjan sisältöä eri näkökulmista sekä siten, että niistä olisi mahdollisimman paljon hyötyä erityisesti AVOTT-koordinaation asiantuntijoille. Hanke jakaantui neljään eri osa-alueeseen:

  1. Avoin toimintakulttuuri
  2. Avoin TKI-integroitu oppiminen
  3. Aineistojen kestävä käyttö
  4. Avoin innovaatioekosysteemi.

Jokaiseen osa-alueeseen sisältyi useita teemoja sekä konkreettisia toimenpiteitä. Esittelyyn olemme poimineet joka osa-alueesta yhden reseptin.

Hyppää mukaan TKIO-keittiöön!

Sarjan osat:

Teksti:
Seliina Päällysaho, tutkimuspäällikkö, SeAMK
Jaana Latvanen, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö, SeAMK
Sirkku Uusimäki, palvelupäällikkö, SeAMK
Elina Koivisto, AVOTT-sihteeristö

Kuva: TSV

Sinua saattaisi kiinnostaa myös