Avoin tiede tieteellisille seuroille -työryhmä otti ensiaskeleitaan

28.3.2023
Kuvituskuva. Jalkapari etenee ylös kiviportaita.

Työryhmää valmistelevassa kokouksessa AVOTT-kevättyöpajassa 23.3. keskusteltiin jatkuvuudesta, tuen tarpeen osa-alueista sekä avoimuuden ja jäsenyyden suhteesta.

TSV:n jäsenseuroista mukaan työryhmään ilmoittautuivat Donner-instituutti (Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning), Liikuntatieteellinen Seura, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura sekä Suomalainen Lakimiesyhdistys. Suomen Metsätieteellinen Seura ilmoitti tukevansa ryhmän toimintaa käynnissä olevan dataprojektin ohella. 

Työlle avoimuuden kanssa kaivataan kokouksen perusteella jatkuvuutta. Edistys on heikoilla kantimilla, jos se riippuu yksittäisten ihmisten ajankäytöstä ja resursseista. Yhteistyö koordinaation kanssa voisi muodostaa edistämistyölle pitkäjänteisyyttä ja pysyvyyttä. Jatkuvuutta voitaisiin työryhmätyön lisäksi tukea esimerkiksi tarkistuslistan muodossa.

Tarkistuslista kirittäjänä muutosten pitkäjänteisyyteen  

Avoimuuden ja seuratyön rajapinnoista keskustelua herättivät esimerkiksi juridiset kysymykset, saavutettavuus, toimintakulttuurin avoimuus, kansalaistiede sekä rahoitus. Todettiin, että julkaiseminen on monella seuralla jo ilahduttavasti varsin kypsä alue. Työryhmän potentiaalisista tuotoksista erityisesti tarkistuslistalle löydettiin perusteita edellä mainittujen teemojen lisäksi myös jatkuvuuden sekä perustelujen tukena.

Tarkistuslista voisi haastaa seuroja pohtimaan liittyykö jokin avoimuuden osa-alue heidän työhönsä. Vastaavasta dokumentista voisi olla hyötyä myös silloin, kun uusia toimintatapoja esitellään seurojen jäsenille: Kansalaistiede – ei koske meitä, vai koskeeko, voisikohan tässä olla ajatusta? Tarkistuslistan osa-alueita voisivat kokouksen perusteella olla esimerkiksi:

  • Rahoitus
  • Saavutettavuus
  • Toimintakulttuuri: Oman toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys & Avoimet tilaisuudet
  • Juridiset kysymykset ja erilaiset sopimukset
  • Kansalaistiede
  • Aineistot (myös seurojen omat) Esimerkiksi sopivat, tarpeeksi neutraalit tallennuspaikat.
  • Avoin tiede tutkimuseettisenä kysymyksenä

Jos kaikki on avointa, mitä jäsenyys tarjoaa?

Kiinnostavaa keskustelua herätti myös rajapinta avoimuuden ja seuran jäsenyyden välillä: Mikä houkuttelee jäsenyyteen, jos kaikki on avointa? Kysymyksessä voisi olla ainesta Kysy avoimesta tieteestä -artikkelille.

Työryhmän toimintaan voi ilmoittautua mukaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen avointiede@tsv.fi

Kuva: Bruno Nascimento Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös