Avoimen julkaisemisen tekniikkaa ja teknologiaa koskevat suositukset julkaistu

17.1.2022
Hammasrattaita.

Avoimen julkaisemisen tekniikkaa ja teknologiaa koskevat suositukset on julkaistu. Suositukset täsmentävät ja tukevat avoimen julkaisemisen linjausta ja siellä esitettyjä tavoitteita ja toimenpiteitä.

Suositukset on laatinut Julkaisemisen avoimuuden asiantuntijaryhmän alaisuudessa toimiva Joonas Nikkasen (CSC) ja Jyrki Ilvan (Kansalliskirjasto) vetämä työryhmä .

Suositusten ensisijaisena kohdeyleisönä ovat suomalaiset tutkimusorganisaatiot ja tieteelliset kustantajat, joka tekevät julkaisemiseen ja julkaisemista tukevaan tekniseen infrastruktuuriin liittyvää käytännön työtä. Suositukset lähtevät liikkeelle ajatuksesta, että kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tehtävä yhteistyö tarjoaa parhaat edellytykset laadukkaiden, kustannustehokkaiden ja järjestelmien yhteentoimivuutta tukevien infrastruktuurien rakentamiseen.

Suositukset on jaoteltu kohderyhmittäin perus- tai ideaalitasolle. Ajatuksena on se, että kaikkien avoimen julkaisemisen palveluiden pitäisi täyttää ainakin perustason suosituksissa esitetyt kriteerit. Ideaalitason suositusten noudattaminen on sekin tavoiteltavaa, mutta ne saattavat olla vaikeammin toteutettavia eivätkä ne välttämättä ole yhtä oleellisia kaikkien toimijoiden tai kaikkien palveluiden kannalta.

Kuva: Laura OckelUnsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös