Avataan tiede yhdessä

11.5.2021
Avoin ovi.

“Avataan tiede yhdessä” oli iskulause, jonka valitsimme koordinaation perustamisvaiheessa. Ja tätä me myös teemme.

Huhtikuussa 2021 avoimen tieteen koordinaation asiantuntijaryhmissä oli 332 jäsentä. Monella oli jäsenyys useammassa kuin yhdessä asiantuntijaryhmässä, joten neljän asiantuntijaryhmän todellinen koko on tätä suurempi. 

Asiantuntijayhteisön jäsenet edustavat 70:tä tutkimusyhteisön organisaatiota. Mukana ovat kaikki yliopistot, 13 ammattikorkeakoulua, 6 tutkimuslaitosta sekä muita toimijoita, kuten Kansalliskirjasto, Tietoarkisto, ammattiliittoja, kustantajia ja tieteellisiä seuroja. 

Kansallisen avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation mandaattia pohdittiin paljon koordinaation siirtyessä Opetus- ja kulttuuriministeriöstä tutkimusyhteisölle. Avoin tiede edistyy parhaiten yhteistyöllä - selkeät yhteiset pelisäännöt säästävät organisaatioiden aikaa sekä oleellisesti tukevat tutkijoita. Mutta miten tutkimusyhteisö luo yhteisiä pelisääntöjä, kun kenenkään tehtävä ei ole johtaa eikä kukaan voi määrätä muita?

Koordinaation mandaatti perustuu siihen, että kaikki ovat tervetulleita mukaan ja osallistuminen on aidosti koko tutkimusyhteisölle avointa. Koordinaatiotyön kautta koko tutkimusyhteisö osallistuu avoimen tieteen edistämiseen ja yhteisen suunnan löytämiseen. Ilman laajaa osallistumista olisi mahdotonta laatia linjauksia, joihin sitoudutaan ja joiden saavuttamista seurataan. Koordinaatiossa ei erotella linjaajia ja toteuttajia, vaan toteuttajat itse linjaavat. Näin syntyy ainutlaatuinen selkeys tavoitteiden ja toiminnan välille.

Koordinaation työn tärkeys näkyy myös siinä, että organisaatiot ovat kannustaneet työntekijöitään käyttämään työaikaansa avoimen tieteen kansalliseen asiantuntijatyöhön. Tämä osoittaa selkeästi, että organisaatiot tukevat avoimen tieteen kansallista työtä ja luottavat, että asiantuntijaosallistuminen ei ole vain yhteinen etu, vaan hyödyttää myös organisaatiota suoraan. Organisaatiot hyötyvät asiantuntijuuden kehittymisestä ja välittömästä tiedosta, jonka perusteella he voivat ennakoida omaa avoimen tieteen kehitystyötään.

Avoimen tieteen koordinaation etuna ovat  huippuosaavat asiantuntijat. Ilman heidän aikaansa ja työpanostaan koordinaation vaikutus olisi vain murto-osa siitä, mitä se on nyt. Sihteeristön tehtävä onkin tukea asiantuntijoita, jotta voimme tehdä kansainvälisestikin ensiluokkaista avoimen tieteen työtä Suomessa.

Vapaaehtoisuudessa ja yhteisen hyvän hakemisessa on sekä koordinaation suurin voima että sen selkein hauraus. Vain yhteisellä ja kaikille avoimella asiantuntijatyöllä on mahdollista koota koko tutkimusyhteisön ääni. Toisaalta vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä toimii vain niin kauan, kuin se tuottaa selkeää hyötyä yhteisölle. 

Avoimen tieteen sihteeristön tärkein tehtävä onkin ylläpitää ja tukea asiantuntijatyötä. Haluamme osaltamme olla mukana edistämässä Suomen polkua avoimen tieteen edelläkävijänä. Avataan tiede yhdessä, taas tänään ja huomenna!

Teksti: Henriikka Mustajoki, Avoimen tieteen koordinaatio
Kuva: Philipp BerndtUnsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös