”Apua saa jos sitä osaa pyytää” – Tutkimusaineistojen avaamisen mahdollistaminen edellyttää lisätukea tutkijoille

17.5.2019
Kuvituskuva

Avoimen tieteen kevätpäivillä 14–15.5.2019 julkaistu loppuraportti Aineiston avaamisen esteet – omistajuus ja lisensointi tarkastelee tutkimusaineistojen omistajuuteen ja avaamiseen liittyviä käytännön haasteita.

Raportin laatinut työryhmä lähestyy aihetta tutkijan polun kautta. Raportissa paikannetaan kolme kriittistä kohtaa, jolloin tutkimusaineistoon liittyvät lisensointi- ja omistajuuskysymykset tulisi selkeämmin huomioida.

Nämä ovat:

  • Tutkija tulee organisaatioon työsuhteeseen, vierailijaksi tai opiskelijaksi
  • Tutkija hakee ja saa apurahan tutkimusprojektiin
  • Tutkija lähtee organisaatiosta väliaikaisesti tai pysyvästi

Työryhmän mukaan tutkimusorganisaatioiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota näihin kriittisiin taitekohtiin.

”Tällä hetkellä tutkijat jäävät usein yksin. Tutkimusorganisaatioiden olisi syytä kehittää tukitoimiaan”, sanoo työryhmän puheenjohtajana toiminut Helsingin yliopiston tietoasiantuntija Mari Elisa Kuusniemi.

Työryhmän laatimasta nykytilan kartoituksesta kävi ilmi, että tukitoimet ovat liian reaktiivisia ja olettavat tutkijoilta aikaa perehtyä asiaan.

”Apua saa jos sitä osaa pyytää”, Kuusniemi kiteyttää.

Kuva poistettu.
Kuva: Työryhmän jäseniä Avoimen tieteen kevätpäivillä 2019

 

Mitä seuraavaksi?

Tutkimusorganisaatioilla on erilaisia olemassa olevat prosesseja, joiden parantamiseksi työryhmä esittää useita mahdollisia toimenpiteitä. Työryhmän nostaa esiin esimerkiksi niin sanotut datainventaariot, joita voisi tehdä niin tutkijan tullessa tutkimusorganisaatioon kuin sieltä pois lähtiessä. Raportissa kannustetaan myös aineistonhallintasuunnitelmien nykyistä tehokkaampaan käyttöön organisaatioiden omissa tukiprosesseissa.

Lisää ehdotuksia löydät loppuraportista.

Työryhmän loppuraportti on julkaistu ja löytyy Zenodosta: Aineiston avaamisen esteet - Omistajuus ja lisensointi. Avoimen datan asiantuntijaryhmän omistajuus ja lisensointi -alatyöryhmän loppuraportti 10.5.2019. https://zenodo.org/record/2708815. doi 10.5281/zenodo.2708815.

Mistä on kyse?

Avoimen tieteen koordinaatiota edistetään koko tutkimusyhteisölle avoimin asiantuntijaryhmien kautta. Asiantuntijaryhmiin osallistuminen on avointa ja osallistujien omaan asiantuntijuuteen perustuvaa. Tieteellisten seurain koordinoimat neljä asiantuntijaryhmää kokoontuvat seuraavien teemojen ympärillä:

  • Tutkimuksen avoin saatavuus
  • Avoin data
  • Avoin oppiminen
  • Tutkimusyhteisön avoimuus

Jokainen asiantuntijaryhmä on valinnut vuodelle 2019 muutaman kärkiteeman, joita edistämään on perustettu kansallisia työryhmiä.

Aineiston avaamisen esteet – omistajuus ja lisensointi -raportin on laatinut avoimen datan asiantuntijaryhmän datan omistajuus -työryhmä. Datan omistajuus -työryhmän jäsenet on listattu loppuraportissa.

Teksti ja kuvat: Nina Järviö

Sinua saattaisi kiinnostaa myös