VSD söker sakkunnig till Sekretariatet

14.2.2022
Illustrationsbild med sista ansökningsdag 23.2.2022

Är du den person vi söker för att utveckla uppföljningen av öppen vetenskap och forskning? Ansök senast 23.2.2022

Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) anställer en sakkunnig till Sekretariatet för den nationella samordningen av öppen vetenskap och forskning.

Ditt fokus som sakkunnig är samarbete med forskningsorganisationernas aktörer inom öppen vetenskap och forskning. En av dina uppgifter är att ansvara för förverkligande och vidareutveckling av samt kommunikation kring uppföljningen av öppen vetenskap och forskning (länk på finska). Till utvecklingsarbetet hör samarbete också internationellt, särskilt i Europa.

Arbetsspråket är finska. Vi jobbar på Snellmansagatan 13, 00170 Helsingfors, men arbetet kan utföras delvis på distans. Vid lönesättning används kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn. Beroende på erfarenhetstillägg och svårighetsnivå är lönen ca 3300–3950 €/månad. Den sökande kan också lägga fram ett löneanspråk. Prövotiden är 6 månader.

Ansökningstiden tar slut 23.2.2022. Till ansökan bifogas en fritt formulerad ansökan samt CV – ansökan görs genom ett webbformulär: https://tsv.gruppo.fi/online-applications/index.php/655556/lang-fi (på finska).

VSD är ett betydande och oberoende sakkunnigorgan i frågor angående forskning och forskningspolitik. Delegationens uppgift är att främja samarbetet mellan vetenskapliga samfund, förmedlingen av vetenskaplig information och publikationsverksamhet samt kännedom om och utnyttjande av forskningsrön i samhället. VSD:s värden är öppenhet, tillförlitlighet, gemenskap och oberoende. VSD har förbundit sig till att förebygga diskriminering och arbeta för jämställdhet och jämlikhet, och vi välkomnar ansökningar från alla delar av samhället.

Mera information: www.avointiede.fi/sv eller generalsekreterare Henriikka Mustajoki, (henriikka.mustajoki (@)tsv.fi), tfn 044 741 2255

 

Du kan också vara intresserad av