Webinaari: Avoimen tieteen ja tutkimuksen seuranta käynnistyy

kuvituskuva
Alkaa
Loppuu
Tapahtumapaikka
Helsinki

Tule kuulemaan mitä ja miten avoimen tieteen ja tutkimuksen seuranta toteutetaan. Seurannan tiedonkeruu tehdään 19.5.–30.6.2022.

Kaikille avoin tilaisuus järjestetään Zoomissa 19.5.2022 klo 9-10:

Tilaisuus ei vaadi ennakkoilmoittautumista.

Webinaarin ohjelma

Webinaarin aluksi keskustellaan käynnistyvän seurannan merkityksestä suomalaisen avoimen tieteen ja tutkimuksen kehitykselle. Tähän keskusteluun johdattelee Turun yliopiston vararehtori Kalle-Antti Suominen, joka toimi seurantatyöryhmän puheenjohtajana. Webinaarin toisella puoliskolla AVOTT-sihteeristö esittelee avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan kyselylomakkeen täyttöä ja tallentamista ja kertoo seurannan pisteytyksen muodostumisesta sekä vastaa osallistujien kysymyksiin. 

Seurantaan voit vastata 19.5.–30.6.2022. Nyt käynnistyvän avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan tavoite on tukea organisaatioiden avoimen tieteen kehitystyötä, tukea ja todentaa julistuksessa ja linjauksissa sovittujen tavoitteiden toteutumista sekä saada kokonaiskuva suomalaisen tieteen avoimuuden tilasta. Seurannan tulokset julkaistaan syksyllä 2022 avoimesti tiedejatutkimus.fi -sivustolla

Mikä seuranta?

Tieteen ja tutkimuksen edistäminen sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa ja sitä tukevissa linjauksissa esitettyjen tavoitteiden toteutuminen edellyttävät avoimen tieteen ja tutkimuksen kehityksen seurantaa sekä kansallisesti että organisaatioiden tasolla. Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan tavoite on tukea organisaatioiden avoimen tieteen kehitystyötä, tukea ja todentaa julistuksessa ja linjauksissa sovittujen tavoitteiden toteutumista sekä saada kokonaiskuva suomalaisen tieteen avoimuuden tilasta.

Seurannassa käytetään mahdollisimman paljon jo olemassa olevaa vertailukelpoista tietoa, joka on koottu Tutkimustietovarantoon. Tämän lisäksi seurannassa kerätään tietoa kyselyn avulla. Kyselyn rooli seurannan tietolähteenä vähenee Tutkimustietovarantoon kertyvän tiedon karttuessa. Aluksi kyselyn rooli on keskeinen.

Seurannan yhteydessä toteutetaan myös tutkimusjulkaisujen avoimuuden kokonaiskustannusarviointi yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa.

Seurannan aikataulu ja pisteytys

Seuranta toteutetaan ensimmäisen kerran vuonna 2022. Vuoden 2022 seuranta on kevyt ja perustuu pitkälti olemassa oleviin ja tunnettuihin indikaattoreihin sekä eurooppalaisen seurannan tarpeisiin. Vuonna 2024 toteutettava seuranta on merkittävästi laajempi. Siihen tulevien indikaattoreiden pilotointi on Avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT) koordinaation keskeinen tehtävä vuoden 2022 aikana. Pilotointiin kutsutaan mukaan koko tutkimusyhteisö. Vuoden 2024 toteuttavan uusien indikaattoreiden lisäämisestä päättää Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä keväällä 2023.

Seurannan indikaattoreiden perusteella määritellään organisaatioille niiden avoimuuden profiilit sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen taso. Vuonna 2022 käytetään rajallisia indikaattoreita. Niitä lisätään kattamaan kaikki osa-alueet vuoden 2024 seurannassa. Pisteytyksen periaatteet ovat läpinäkyviä ja kaikkien saatavilla. 

Lisätietoja:

Avoimen tieteen ja tutkimuksen seuranta

 

Kuva: Photo by UX Indonesia on Unsplash

 

Osallistuminen
Verkossa
Tapahtuman järjestäjä
Avoimen tieteen koordinaatio