Riskityöpaja oppimisen avoimuudesta

Hyrrä, jonka päällä asiantuntijaryhmän kuvake
Alkaa
Loppuu

Työpajassa mietitään, mitä riskejä oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksen tavoitteiden toteutumiselle on ja miten nämä riskit voidaan luokitella. Tilaisuus on osa laajempaa avoimen tieteen riskianalyysia.

Voit myös käydä etukäteen lisäämässä riskejä työpajan Jamboard-alustalle:

Riskien luokittelussa käytetyt kategoriat:

1. Resurssit – taloudelliset ja aika
2. Tutkimuskulttuuri (tahtotila)
3. Meritoituminen ja kannustimet
4. Teknologia / infrastruktuuri – saavutettavuus, luotettavuus
5. Sääntely – lainsäädäntö, kansalliset linjaukset, organisaatioiden politiikat, muut ohjaavat dokumentit
6. Sidosryhmät – yritysyhteistyö, päättäjät, yhteiskunta (ne joiden kanssa tutkittua tietoa tuotetaan ja ne jotka sitä käyttävät)
7. Palvelut ja osaaminen
8. Muu

Osallistuminen
Verkossa
Tapahtuman teemat
Tapahtuman järjestäjä
Avoimen tieteen koordinaatio