Workshop: Riskanalys för öppen utbildning

Snurra
Starttid
Sluttid

Under denna workshop funderar vi på vilka risker som är förknippade med förverkligandet av Policyn för öppen utbildning och öppna lärresurser samt hur dessa risker kan klassificeras. 

Workshopen är en del av en bredare riskanalys inom öppen vetenskap och forskning. Notera att diskussionen går främst på finska.

Deltagande
Online
Ansvarig organisation
Samordningen av öppen vetenskap