Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden suositus tutkimusrahoittajille on julkaistu

2.3.2021
Eri maiden seteleitä.

Julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmä on saanut valmiiksi tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjausta tukevan suosituksen tutkimusrahoittajille.

Suositus on julkaistu Vastuullisen tieteen julkaisusarjassa. Suosituksessa esitellään linjausmalli, jota seuraamalla tutkimusrahoittajat voivat laatia oman rahoittamiensa tutkimusprojektien tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta ohjaavan selkeän linjauksensa.

Rahoittajaorganisaatiot voivat rakentaa mallista itselleen sopivan version, mutta siinä nostetaan esiin seikat, joihin olisi selvyyden vuoksi hyvä ottaa kantaa ja esitetään vaihtoehtoja, jotka tukevat tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta.

Kuva: John McArthurUnsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös