Toinen kommentointikierros takana - mitä tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden strategiasta ajateltiin?

18.6.2019
Kuvituskuva

Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden kansallinen strategia palvelee tutkimuksen perustavoitteita eli vaikuttavuutta, laatua ja avoimuutta.

Tutkimustiedon välitön avoin saatavuus mahdollistaa tieteellisen tutkimuksen nopean ja tasa-arvoisen kehittymisen sekä lisää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Strategia linjaa vahvasti avoimen saatavuuden etenemistä suomalaisessa tutkimusyhteisössä seuraavan viiden vuoden aikana.

Avoimen tieteen kansallinen strategiaryhmä laati tutkimusjulkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmän kanssa luonnoksen Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden kansallisesta strategiasta. Ensimmäisen kommentointikierroksen jälkeen muokattu luonnos avattiin uudelleen kommentoinnille ja toinen kommentointikierros päättyi 7.6.2019.

Avoimien kommentointien kautta strategiasta muodostuu suomalaisen tutkimusyhteisön yhdistävä näkemys tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden suunnasta. Strategian tavoitteena on toteuttaa avoimuus tavalla, joka tukee ja lisää tutkijan vapautta ja mahdollisuuksia jakaa tutkittua tietoa. Samalla tutkimusyhteisölle voidaan taata pääsy tutkittuun tietoon laajemmin kuin koskaan aikaisemmin.

Asian tärkeyttä tutkimusyhteisölle kuvastaa saatujen kommenttien määrä ja laatu. Kommentteja saapui määräaikaan mennessä 48 kappaletta:

 • Yliopistot 7
 • Ammattikorkeakoulut 2
 • Tutkimuslaitokset 7
 • Tieteelliset seurat 7
 • Ministeriöt 2
 • Muut organisaatiot 10
 • Yksityishenkilöt 13

Suuri kiitos kaikille kommentoineille! Huolellisesti laaditut kommentit kehittivät strategiaa paremmaksi.

Kommenteissa katsottiin strategian selkeytyneen ensimmäisestä luonnoksesta kiitettävälle tasolle. Tarkennettavaakin vielä löytyi ja keskeisimpiä kommentointiaiheita olivat:

 • Avoimen julkaisemisen tasavertainen mahdollistaminen kaikille tutkijoille
 • Strategian yhteensopivuus kansainvälisen kehityksen esim. Plan S -linjauksen kanssa
 • Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden suhde tutkijan ja tutkimuksen arviointiin

Strategiaryhmä käsitteli luonnoksen saamia kommentteja kokouksessaan 17.6.:Kokouksessa vahvistettiin strategian valmistumisen aikataulu:

 • Strategiaryhmä ja sitä tukeva luonnosryhmä jatkavat strategian työstämistä kommenttien perusteella
 • Strategialuonnos valmistuu viikolla 40  
 • Strategia hyväksytään Strategiaryhmän kokouksessa 31.10.2019
 • Strategia ja sen kieliversiot julkaistaan Avoimen tieteen syyspäivillä 25.11.2019

Sinua saattaisi kiinnostaa myös