Tiedejatutkimus.fi-palvelun Tutkijan tiedot -työkalu testattavissa

27.8.2021
Suurennuslasi tietokoneen näppäimistön päällä.

Tiedejatutkimus.fi-palvelun Tutkijan tiedot -työkalun testiversio on avoinna 30.9.2021 saakka. Kokeile työkalua ja lähetä palautetta!

Opetus- ja kulttuuriministeriön Tiedejatutkimus.fi-palvelu laajenee vuonna 2022 Tutkijan tiedot -työkalulla, jonka avulla palvelusta voi etsiä eri alojen asiantuntijoita.

Entistä laajemman asiantuntijajoukon tiedot entistä laajempaan käyttöön

Tutkijoiden asiantuntemus on merkittävä, mutta alikäytetty resurssi, jonka aiempaa paremmassa hyödyntämisessä yhteiskunnan tarpeisiin uusi työkalu on keskeisessä roolissa. Kun eri organisaatioissa työskentelevien asiantuntijoiden tiedot ovat yhdessä paikassa, on tieto helpommin kaikkien löydettävissä ja hyödynnettävissä.

Työkalu palvelee esimerkiksi rahoittajia, tiedotusvälineitä ja päätöksentekijöitä asiantuntijan löytämisessä. Työkalulle on tarvetta, sillä asiantuntijan löytäminen ilman koottua tietokantaa on ollut hankalaa. Asiantuntijoiden löytämisen hankaluus johtaa helposti siihen, että muutamien asiantuntijoiden tietoa hyödynnetään toistuvasti. Tämä lisää näiden asiantuntijoiden työtaakkaa. Vastaavasti muiden asiantuntijoiden tietoa jää hyödyntämättä. Esimerkiksi mediassa esiin pääsevien tutkijoiden kirjon moninaistuminen olisi sekä tutkimuskentän että journalismin etu.

Myös tutkijat ja vastuullinen arviointi hyötyvät työkalusta

Työkalu palvelee myös tutkijoita. Sen avulla on mahdollista ylläpitää tutkijaprofiilia, joka ei ole sidottu työnantajaan tai rahoittajaan. Tiedot pysyvät tallessa järjestelmässä, vaikka tutkija siirtyisikin organisaatiosta toiseen. Profiilin luominen palveluun on tutkijan itsensä päätettävissä ja tutkija voi myös itse määrittää, mille tahoille profiilin tietoja voidaan luovuttaa.

Tutkija voi nostaa profiiliinsa laajasti erilaisia tärkeänä pitämiään aktiviteetteja, mikä tukee tutkijan vastuullisen arvioinnin toteutumista. Monipuolisten ansioiden huomioiminen meritoitumisessa ja arvioinneissa edellyttää, että tiedot on tallennettu jonnekin ja niitä voidaan helposti hyödyntää ilman, että se lisää kohtuuttomasti tutkijan työtä.

Tutkija voi luoda työkalun avulla profiilin Tiedejatutkimus.fi-palveluun kirjautumalla sinne ORCID-tunnistellaan. Palveluun ei syötetä mitään uusia tietoja, vaan tutkijaa koskevat tiedot ovat jo valmiiksi tutkijan kotiorganisaatiossa tai ORCID-profiilissa olevia julkisia tietoja, joita yhdistelemällä tutkija voi luoda palveluun itselleen profiilin. Tarkoituksena helpottaa tutkijan työtä, kun samoja tietoja ei tarvitse syöttää useisiin eri järjestelmiin.

Testaa työkalua ja vaikuta sen kehittämiseen

Tutkijan tiedot -työkalusta on nyt avattu ensimmäinen testiversio. Testiversiota voi kokeilla 30.9.2021 saakka täällä ja siitä voi antaa palautetta tällä lomakkeella. Testiversioon kirjaudutaan ORCID-tunnisteella ja tiedot tallennetaan vain testitietokantaan, joka poistetaan testivaiheen jälkeen. Testikäyttäjien antama palaute on tärkeää työkalun jatkokehittämisen kannalta.

Lue lisää:

Teksti: Elina Koivisto, Avoimen tieteen koordinaatio
Kuva: Agence Olloweb, Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös