Syksyn viestintäharjoittelija Amanda Häkkinen kertoo harjoitteluajastaan AVOTT-sihteeristössä

16.1.2024
Teksti: Kokemuksia harjoittelusta TSV:llä.

Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian maisteriopiskelija Amanda Häkkinen toimi Avoimen tieteen ja tutkimuksen sihteeristön viestintäharjoittelijana neljä kuukautta syksyllä 2023.

Hakeuduin alunperin Tieteellisten seurain valtuuskuntaan oikeastaan kolmesta syystä. Tiedepolitiikka on jo pitkään kiinnostanut minua, ja halusin päästä tarkastelemaan suomalaista tiedemaailmaa sen paraatipaikalta. Olin ennen harjoittelua ollut töissä lähinnä Helsingin yliopiston eri yksiköissä tutkimukseen liittyvissä tehtävissä, ja yliopistomaailman ulkopuolelle astuminen jännittikin minua aluksi. 

Toiseksi, olin jo pidempään halunnut tehdä kokopäiväisen harjoittelujakson jollain minua kiinnostavalla alalla. Osa-aikaisista työ- ja harjoittelujaksoista oli minulle jäänyt aina sellainen olo, etten ollut pystynyt syventymään työtehtäviini niin paljon kuin olisin halunnut. 

Kolmanneksi, minulla oli jonkin verran kokemusta viestinnästä aiemmista työtehtävistäni ja järjestösektorilta, mutten ollut koskaan keskittynyt siihen täyspäiväisesti, mikä teki osaltaan TSV:lle hakemisesta luontevan valinnan. 

Aloin etsimään mahdollisia harjoittelupaikkoja keväällä 2023 toimiessani vielä osa-aikaisena tutkimusharjoittelijana Helsingin tutkijakollegiossa. TSV:n paikan löysin lopulta Jobteaser-palvelusta, johon on listattu korkeakouluopiskelijoille suunnattuja harjoittelupaikkoja. Hain harjoittelupaikkaa ja sain kutsun haastatteluun, mistä olin todella innoissani – mutta myös jännittynyt! Pelkäsin, etten tiedä, miten yliopiston ulkopuolisten rekrytointien haastatteluissa kuuluu käyttäytyä. Ilmeisesti pärjäsin kuitenkin tarpeeksi hyvin, sillä sain kuin sainkin paikan, ja aloitin harjoittelun syyskuussa. 

Kuinka harjoittelun alku sujui? 

Harjoittelu TSV:llä alkoi (niin kuin kaikkien harjoittelujen ja uusien työpaikkojen pitäisi alkaa) perehdytysjaksolla, jonka aikana opin käyttämään TSV:n sisäisiä viestintäkanavia ja muita käytännön asioita, kuten kellokortin käytön. Perehdytysjaksossa arvostin eniten sitä, että minulle annettiin aikaa tutustua sihteeristön toimintaan ja viestintään itsenäisesti, enkä saanut heti eteeni valtavaa listaa eri työtehtävistä. 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen sihteeristö toimii monialaisesti eri työryhmien voimin, joilla on työn alla lukuisia linjauksia ja osalinjauksia. Oli hienoa, että  sain tutustua kokonaisuuteen kaikessa rauhassa. Koin, että harjoittelun ensimmäiset viikot olivat pehmeä laskeutuminen uuteen työympäristöön ja -tehtäviin. 

Mitä pääsin tekemään harjoittelun aikana?

Harjoittelussa TSV:llä olen päässyt tutustumaan monipuolisiin viestintätehtäviin. Olen hoitanut niin juoksevia viestinnän tehtäviä, kuten sosiaalisen median, tapahtumakalenterin ja verkkosivujen päivittämistä, kuin suurempia viestintäprojekteja. Minä ja TSV:n toinen viestintäharjoittelija Siiri Virta esimerkiksi suunnittelimme ja toteutimme Sivistyslupaus -kampanjan osana Sivistyksen teemavuotta 2024, jonka materiaalit julkaistaan tammikuussa 2024. 

Pääsin harjoitteluni aikana toteuttamaan lukuisia haastatteluita kiinnostavien asiantuntijoiden kanssa. En ollut ennen harjoittelua koskaan miettinyt, kuinka paljon työtä muutaman sivun haastattelun pohjalta kirjoitettu artikkeli vaatii aina haastattelun suunnittelusta sen toteuttamiseen, litteroimiseen ja puhtaaksi kirjoittamiseen! 

Kaikista mielekkäin haastatteluprojekti oli itse toteuttamani “Avoimen tieteen filosofiaa” -minisarja, jossa haastattelin kolmea suomalaista tieteenfilosofia. Haastatteluissa pohdimme tieteen ja yliopistojen tulevaisuutta, avoimen tieteen nykytilaa ja muita ajankohtaisia kysymyksiä. Sain itse valita, keitä haastattelin ja mitä haastateltavilta kysyin, ja sainkin projektista valtavasti itsevarmuutta omaan tekemiseeni. Olen todella kiitollinen, että minulle annettiin vapaus toteuttaa itseäni kiinnostava projekti. 

Toinen esimerkki harjoittelijana kokemastani vapaudesta tehdä juuri minua kiinnostavia asioita oli Turun yliopiston Humanistisen tiedekunnan Hiiskuttua-verkkojulkaisun kanssa yhteistyössä toteutettu kyselytutkimus, jossa kartoitettiin avoimen tieteen toimintatapoja osana humanististen aineiden opintoja. Kyselyn suosio yllätti koko sihteeristön odotukset ja sen läpikäyminen osoittautui todella antoisaksi projektiksi. 

AVOTT-sihteeristö 2023 lounaalla. Vasemmalta oikealle: Amanda Häkkinen, Ilmari Jauhiainen, Elina Koivisto, Marita Kari, Hanna Lahdenperä ja Jonni Karlsson.

AVOTT-sihteeristö mallia syksy 2023 tiimipäivän lounaalla vasta avatulla Kulttuurikasarmilla joulukuussa. Amanda kuvassa etuvasemmalla. Kuva: TSV.

Yksi harjoittelun kohokohdista oli vierailu Kuopiossa Avoimen tieteen ja tutkimuksen talvipäivillä marraskuussa. Oli hienoa huomata, että jo muutaman harjoittelussa vietetyn kuukauden jälkeen avoimen tieteen sanasto ja ajankohtaiset keskustelunaiheet olivat tulleet sen verran tutuiksi, että puheenvuorot aukenivat minulle. 

Talvipäivät asettivat syksyn aikana tehdyn työn laajempaan perspektiiviin ja valoivat lisää motivaatiota myös minuun. Oli inspiroivaa nähdä, kuinka avoimen tieteen aktiiviset edistäjät ympäri Suomea kokoontuivat yhteen vaihtamaan ajatuksia! Myös sihteeristön viisivuotisseminaari joulukuussa oli hieno ja juhlava tilaisuus. 

Pääsin harjoitteluni aikana tutustumaan Avoimen tieteen ja tutkimuksen sihteeristön päivittäiseen toimintaan monella tasolla. Osallistuin esimerkiksi työryhmien kokouksiin ja olin mukana arkkitehtuurityössä, mikä oli todella kiinnostavaa ja silmiä avaavaa. Oli inspiroivaa huomata, että suomalaisen tieteen avoimuuden edistämisen takana on pieni mutta sitäkin tarmokkaampi sihteeristö, jonka toiminta on todella laaja-alaista. Sihteeristön väeltä saamani opit ovat olleet kultaakin kalliimpia. 

Harjoittelu antoi uusia näkökulmia myös omiin opintoihin, ja toivon, että pääsen vielä työskentelemään avoimen tieteen ja tutkimuksen teemojen parissa. Aion esimerkiksi ehdottomasti julkaista oman maisterintutkielmani avoimesti, kunhan sen aika koittaa! 

Mitä vinkkejä tuleville harkkahakijoille? 

Harjoitteluun kannattaa hakea avoimin mielin eikä omaa osaamista tule vähätellä. Tehtäviin perehdytetään hyvin ja parhaiten oppii tekemällä! Harjoittelun aikana TSV:llä työtehtävien tekeminen rutinoituu ja lisää vastuuta annetaan vähitellen. Lisäksi taustalla on tukena osaava ja avulias sihteeristö, jotka ovat aina valmiita antamaan neuvoa ja vastaamaan tyhmiltäkin tuntuviin kysymyksiin. 

 

Teksti: Amanda Häkkinen

Artikkelin pääkuva: Anne Haapanen, TSV

Sinua saattaisi kiinnostaa myös