Opettaja – kerro ajatuksiasi oppimateriaalien avoimen saatavuuden tulevasta linjauksesta

26.8.2019
Kuvituskuva.

Avoimen tieteen koordinaation yhteydessä on käynnistetty työ avoimen oppimisen ja oppimateriaalien linjauksen avoimia oppimateriaaleja koskevan kokonaisuuden kirjoittamiseksi.

Kokonaisuutta luonnostelee oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän kokoama työryhmä.

 • Ennakkokysely (vastausaika on päättynyt)

Työryhmä muodostuu suurimmaksi osaksi vapaaehtoisista asiantuntijoista. Lisäksi ryhmä on tarvittaessa kutsunut joukkoonsa henkilöitä, jotka edustavat merkittäviä sidos- ja eturyhmiä. Työryhmän tämänhetkinen kokoonpano on:

 •     Minna Fred (Laurea)
 •     Janniina Heinonen (OAJ)
 •     Aino Helariutta (Laurea)
 •     Ilmari Jauhiainen (TSV)
 •     Joni Kajander (SYL/TYY)
 •     Marja Kuittinen (UEF)
 •     Anna Lindfors (CSC)
 •     Paula Merikko (Opetushallitus)
 •     Minna Niemi-Grundstrom (TY)
 •     Maria Rehbinder (Aalto)
 •     Jarkko Toikkanen (OY ja Tieteentekijöiden liitto)
 •     Tarmo Toikkanen (CC-Suomi ja Open Knowledge Finland)
 •     Marjo Vallittu (JY/Avoimen tiedon keskus)

Työryhmän tehtävänä on luonnostella suomalaiselle tutkimusyhteisölle linjaus, johon sitoutuminen tekisi avoimesta oppimisesta osan koulutuksen arkipäivää ja mahdollistaisi osaltaan kansalaisten jatkuvaa oppimista. Työryhmä pyrkii laatimaan linjausluonnoksensa inhimillisesti (lähtien oppija- ja opettajayksilöiden eikä rakenteiden tarpeista), yhteisöllisesti (kannustaen siirtymään kilpailusta jakamiseen ja tukemiseen) ja monimuotoisesti (sallien erilaisia tapoja toteuttaa avoimuutta).

Tuleva linjaus tulee sisältämään:

 •     Periaatteita, jotka määrittelevät yleiset ehdot linjauksen päämäärien tavoittelulle
 •     Tavoitteita, joita linjauksen voimassaoloaikana halutaan saavuttaa
 •     Toimenpiteitä, joissa jaetaan konkreettiset vastuut tavoitteiden toteuttamiselle

Avoimen oppimisen linjauksen on suunniteltu sisältävän kaksi osaa, jotka käsittelevät oppimateriaalien avointa saatavuutta ja avoimia opetuskäytäntöjä. Työryhmä laatii ensiksi luonnoksen oppimateriaalien avoimesta saatavuudesta (suunniteltu valmistumisaika 2020). Myöhemmin (2021) luonnosteltavaksi tulee kokonaisuus avoimista opetuskäytännöistä. Linjauksen työstämiseen osallistuu myös Avoimen tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä.

Muiden avoimen tieteen koordinaation linjausten tavoin avoimen oppimisen linjauksen osat avataan avoimelle kommentoinnille luonnosvaiheessa. Kommentoinnin ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin Avoimen tieteen verkkosivuilla, uutiskirjeessä ja sosiaalisen median kanavilla.

Työryhmä on lisäksi laatinut oppimateriaalien avoimen saatavuuden kokonaisuuden luonnostelun pohjaksi ennakkokyselyn, joka on auki 22.9. saakka. Kysely on suunnattu erityisesti korkeakouluopettajille, joiden arkeen linjauksen oletetaan etenkin vaikuttavan. Myös muilla on mahdollisuus vastata kyselyyn omasta näkökulmastaan.

 • Ennakkokysely (vastausaika on päättynyt)

Julkaistu 26.8.2019

Sinua saattaisi kiinnostaa myös