Ohjausryhmä hyväksyi opinnäytetöiden avoimuuden osalinjauksen

15.2.2024
Vihreäksi sävytetty kuva kompassista kämmenellä, kuvassa on myös teksti "AVOTT-ohjausryhmän kokous 5.2.2024".

Vuoden 2024 ensimmäisessä kokouksessaan ohjausryhmä käsitteli ajankohtaisia linjauksia, datanhallinnan asiantuntijoiden pätevöitymiskoulutusta ja AVOTT-rahoitusta.

Vuoden 2024 työskentely aloitettiin positiivisten saavutusten merkeissä, kun ohjausryhmä hyväksyi Opinnäytetöiden avoimen saatavuuden osalinjauksen. Osalinjaus täydentää sekä julkaisemisen avoimuuden linjausta että oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjausta, ja se on laadittu kahden asiantuntijaryhmän yhteistyönä. Virallisesti osalinjaus julkaistaan AVOTT-kesäpäivillä kesäkuussa.

Linjausuutuuksia on tiedossa myös kirjoihin liittyen. Vuoden 2022 lopussa tauolle jäänyt kokooma- ja yksittäisteosten linjaustyöryhmä on järjestäytynyt uudelleen ja valinnut puheenjohtajikseen Riitta Koikkalaisen (Kansalliskirjasto) ja Tomi Rostin (Itä-Suomen yliopisto). Ohjausryhmän toive on, että osalinjaus valmistuu vuodenvaihteeseen mennessä.

Tutkimusaineistojen avoimuuden asiantuntijaryhmän alla toiminut Datanhallinnan asiantuntijan ammatillisen pätevöitymisen tiekartta -työryhmän alustama työ on kantanut hedelmää. Työryhmän ideoima koulutuskokonaisuus sai vihreää valoa, kun AVOTT-yhteistyössä laadittu rahoitushakemus sai OKM:ltä myönteisen päätöksen loppuvuodesta 2023. Myös koulutuksen suunnittelu etenee laajassa yhteistyössä, vastaavana tahona Tampereen yliopisto. 

Ohjausryhmän asialistalla oli myös avoimen tieteen rahoitustyöryhmän työsuunnitelma. Syksyllä 2023 työryhmä laati nykytilaraportin, joka julkaistaan keskustelutilaisuudessa 8.4.2024. Raportin pohjalta työryhmä työstää kevään 2024 ehdotusta rahoitusmalliksi, joka avataan kommentoinnille syksyllä. Keskustelua herätti uudistuva OKM:n rahoitusmalli ja mahdollisuudet vaikuttaa siihen. Ohjausryhmä kuitenkin katsoi, että työtä kannattaa tehdä pitkällä tähtäimellä kauden 2029–2032 mallia ajatellen.

Ehdota käsiteltävää ohjausryhmän asialistalle

Tiesitkö, että AVOTT-ohjausryhmä ottaa käsiteltäväkseen myös ulkopuolelta ehdotettuja asiakokonaisuuksia? Asialistalle saa ehdottaa käsiteltäviä asioita, ja se tapahtuu helpoiten ottamalla yhteyttä ohjausryhmän sihteeriin: hanna.lahdenpera(a)tsv.fi.

Ohjausryhmän seuraava kokous on 9.4.2024.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös