Ohjausryhmä hyväksyi menetelmälinjauksen

15.2.2023
Kuvituskuva, jonka päällä teksti AVOTT-ohjausryhmän kokous 30.1.2023

AVOTT-ohjausryhmä luonnosteli avoimen tieteen rahoitustyöryhmää ja hyväksyi tutkimusmenetelmien ja -infrastruktuurien avoimen saatavuuden osalinjauksen.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä kaudella 2023–2024 kokoontui ensimmäistä kertaa tammikuussa 2023. Puheenjohtajana jatkaa Oulun yliopiston tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi, ja varapuheenjohtajaksi valittiin apulaisprofessori Leo Lahti Turun yliopistosta.

Ohjausryhmä aloitti työnsä pohtimalla Tutkimusmenetelmien ja -infrastruktuurien avoimen saatavuuden osalinjausta. Keskusteluun nousi menetelmien iteratiivinen kehittyminen kvalitatiivisessa tutkimuksessa sekä tutkimusinfrastruktuurien avoimuuden ja maksuttomuuden suhde.

Linjaustyöryhmä aloitti työnsä syksyllä 2021, ja linjaus oli avoimella kommentoinnilla 12.4.–24.5.2022. Nyt käsittelyssä ollut kommenttien perusteella muokattu versio hyväksyttiin pienin muutoksin, ja työryhmä sai kiitosta hyvästä työstä. Linjaus julkaistaan AVOTT-kesäpäivillä 2023.

Rahoitusmalli avoimelle tieteelle ja tutkimukselle

Ohjausryhmä käsitteli myös avoimen tieteen ja tutkimuksen rahoitusmallia suunnittelevaa työryhmää ja sen kokoonpanoaa ja työsuunnitelmaa. Työryhmän tehtävä on laatia rahoitusmalli, jossa ehdotetaan miten nykyisiä tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen julkisia rahoituskanavia voidaan muokata avoimuutta tukevammaksi ja mitä muita rahoituskanavia tarvitaan tukemaan tieteen ja tutkimuksen avoimuutta.

Työryhmä aloittaa toimintansa huhti–tokokuussa, ja työskentelyä alustetaan avoimella kuulemistilaisuudella 22.3. Tieteiden talolla Helsingissä. Tiede avoimeksi – mistä rahat? -tapahtumassa kuullaan esityksiä, jotka käsittelevät haasteita eri avoimuuden osa-alueiden rahoituksessa. Lisäksi tilaisuudessa järjestetään eduskuntavaaliehdokkaiden paneelikeskustelu “Tieteen avaaminen yhteiskunnan hyväksi – kuluerä vai säästökeino?”.

Työryhmään on kutsuttu jäseniä 26 tahosta, joihin kuuluu tutkimusrahoittajia, ministeriöitä, valtionhallinnon tahoja, tutkimusorganisaatioita, kirjastoja ja etujärjestöjä.

Lue lisää

Sinua saattaisi kiinnostaa myös