Kommentoi LUONNOSTA Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden kansallisesta strategiasta

7.5.2019
Kuvituskuva

Avoimen tieteen kansallinen strategiaryhmä on tutkimusjulkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmän kanssa laatinut luonnoksen Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden kansallisen strategian toimenpideohjelmasta.

Tämä luonnos perustuu kyseisen strategian aiempaan luonnokseen, johon pyydettiin kommentteja helmikuussa 2019. Strategisia tavoitteita ja periaatteita on päivitetty helmikuussa 2019 saatujen kommenttien ja palautteen perusteella. Nyt käsillä olevaan strategialuonnokseen toimenpideohjelmineen pyydetään kommentteja suomalaisilta tutkimusorganisaatioilta, -rahoittajilta ja muilta tutkimustoimijoilta 7.6.2019 klo 16 mennessä.

Yksittäisiä tutkijoita tai tutkijaryhmiä kannustetaan erityisesti lähettämään kommentteja strategialuonnokseen, jotta tutkijoiden ääni saataisiin kuuluville. Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus 

  • edistää tutkimuksen laatua ja nopeuttaa sen uudistumiskykyä,
  • tukee tutkijoiden välistä tasa-arvoa
  • mahdollistaa tutkitun tiedon saatavuuden yhteiskunnassa ja siten edistää tutkimuksen vaikuttavuutta   

Tämä strategiadokumentti on osa laajempaa avoimen tieteen kansallista strategista kokonaisuutta. Kokonaisuuteen tulee kuulumaan myös kansalliset strategiat tutkimusaineistojen avoimelle saatavuudelle ja oppimisen avoimuudelle sekä tutkimuskulttuurin ja -kannustimien avoimuudelle. Kolme viimeksi mainittua strategiaa laaditaan vuosina 2020-21. Käsillä olevassa  tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden strategialuonnoksessa on viittauksia kolmeen muuhun strategiaan, vaikka ne ovatkin vielä keskeneräisiä. Näin avoimen tieteen eri osa-alueiden strategiat käyvät vuoropuhelua ja ovat osa laajempaa ja yhtenäistä kokonaisuutta, jolla edistetään tieteen ja tutkimuksen avointa saatavuutta.

Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden strategiset periaatteet ja tavoitteet sekä niitä edistävät toimenpiteet on luotu ohjaamaan tutkimusyhteisön toimintaa organisaatioista yksittäiseen toimijaan asti. Yhteiseen strategiaan sitoutuminen on yhteinen kansallinen voimavara ja tuki avoimen tieteen edistämiseksi. Suomessa avointa tiedettä koordinoi Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV). Koordinaation yhtenä tärkeänä tehtävänä on yhdistää kansainväliset tutkimuksen avoimuuden kehitysaskeleet osaksi kansallista tutkimusympäristöä.

Kommentointiohjeet 

Kommentteja pyydetään 7.6.2019 klo 16:00 mennessä.

Luonnos on saatavilla suomeksi ja englanniksi. Kommentointi on mahdollista suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi

Kommentteja toivotaan erityisesti eri uravaiheissa olevilta tutkijoita, tutkimusjohtajilta sekä organisaation avoimen saatavuuden asiantuntijoilta. Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus vaikuttaa vahvasti tutkijoiden työhön ja siksi on tärkeää kuulla luonnosvaiheessa tutkijoiden ääni tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden edistämisen tavoitteista ja niitä edistävistä toimenpiteistä.

Avoimen tieteen hengessä, kaikki saadut nimelliset kommentit kootaan ja jaetaan julkisella alustalla eikä anonyymejä kommentteja huomioida. Kommentointi on avoinna organisaatioille ja yksilöille. 

Kommentoinnin kysymyksiä ovat: 

  1. Kommentit Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden strategian sovellusalasta
  2. Kommentit Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden periaatteiden osalta 
  3. Kommentit Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden tavoitteiden osalta 
  4. Yleisiä kommentteja Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden strategiasta ja toimenpideohjelmasta. 

Lisätietoja:

Sinua saattaisi kiinnostaa myös