Kommentoi LUONNOSTA Suositukseksi tutkijan vastuulliseen arviointiin

2.5.2019
Kuvituskuva

Tieteellisten seurain valtuuskunta asetti syksyllä 2018 työryhmän, jonka tehtävänä on valmistaa tutkijan vastuullista arviointia koskeva suositus. Suosituksen ensimmäinen luonnos on nyt valmis ja sitä voi kommentoida 31.5.2019 mennessä.

Tutkijan arviointi (rekrytointi, henkilökohtainen suoriutuminen, bonus-järjestelmät, hankerahoitus, asiantuntijatehtävät) ohjaa merkittävästi tutkimuksen suuntaa rahoituksen, meriittien ja tutkimusorganisaatioiden rakenteellisten prosessien kautta. Arviointia koskevia suosituksia on tuotettu sekä kansainvälisesti (esim. DORA ja Leiden Manifesto) että kansallisesti (esim. Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöohje ja Professoriliiton reilun vakinaistamispolun kriteerit).

Suomessa eikä kansainvälisesti ole kuitenkaan tahoa, joka ohjeistaisi tutkijan arviointien toteutusta, eettisyyttä ja läpinäkyvyyttä laaja-alaisesti. Tutkijan arviointiin on kansallisella ja kansainvälisellä tasolla muodostunut vastuuvaje. Tämä suositusluonnos vastaa tähän vastuuvajeeseen. Tutkijan vastuullisen arvioinnin edistäminen tukee myös Suomen profiloitumista kansainvälisesti vastuullisuuden suunnannäyttäjänä.

Nyt kommentoitavan luonnoksen on laatinut seuraava työryhmä:

 • Strategiapäällikkö Mervi Friman (Hämeen AMK /Arene)
 • Professori Jaana Hallamaa (Helsingin yliopisto/Professoriliitto)
 • Tutkijatohtori Tommi Himberg (Aalto-yliopisto/Nuorten tiedeakatemia)
 • Palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen (Kansalliskirjasto)
 • Tutkimuksen kehittämispäällikkö Anu Juslin (Tampereen yliopisto/TUHA verkosto)
 • Tiedejohtaja Kalle Korhonen (Koneen säätiö/SRNK)
 • Johtava tietoasiantuntija Johanna Lahikainen (Helsingin Yliopisto/FUN)
 • Kehittämispäällikkö Henriikka Mustajoki (TSV/Avoin tiede)
 • Apulaisprofessori Maija S. Peltola (Turun Yliopisto/Tieteentekijöiden liitto)
 • Johtava tutkimuspäällikkö Nina Peuhkuri (LUKE/TULAnet)
 • Suunnittelupäällikkö Janne Pölönen (TSV/Julkaisufoorumi)
 • Tiedeasiantuntija Annika Raitala (Suomen Akatemia)
 • Kansleri emerita Krista Varantola (TENK)
 • Kehittämispäällikkö Eeva Nyrövaara (UNIFI)

Kommentointiohjeet

Tutkijan vastuullisen arvioinnin suositusluonnos on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kommentteja pyydetään jättämään sähköisellä lomakkeella (linkki alla). 

Avoimen tieteen hengessä, kaikki saadut nimelliset kommentit kootaan ja jaetaan julkisella alustalla. Nimettömiä kommentteja ei huomioida eikä julkaista. Kommentointi on avoinna organisaatioille ja yksilöille.

Kommentointilomakkeessa on mahdollisuus kommentoida suositusluonnoksen jokaista osaa erikseen. Kaikkia osia ei ole kuitenkaan välttämätöntä kommentoida. Kommentointiaika päättyy 31.5.2019

Lisätietoja:

 • Henriikka Mustajoki, kehittämispäällikkö 044 7412 255 tai henriikka.mustajoki(at)tsv.fi
 • Janne Pölönen, suunnittelupäällikkö  044 3469 491 tai  janne.pölönen(at)tsv.fi

Sinua saattaisi kiinnostaa myös