Kansallinen avoimen tieteen palkinto 2019 Mittauksen ja mallinnuksen instituutille

1.12.2019
Kuvituskuva

Avoimen tieteen syyspäivillä 25.11.2019 jaettiin ensimmäinen kansallinen avoimen tieteen palkinto sekä avoimen tieteen edistäjät -palkinto.

Avoimen tieteen palkinnon sai Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti (MeMo).

Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutin aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti edistäneen tutkimuksen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta ja luoneen uudenlaisia malleja, miten välittää laajemmalle yleisölle tieteellistä tietoa helposti lähestyttäväsä muodossa. Instituutti on luonut uusia toimintamalleja avoimen saatavuuden lisäämiseksi esimerkiksi yleisölle suunnattujen näyttelyiden ja tapahtumien kautta etsien uusia yhteistyökumppaneita ja mahdollisuuksia sieltä missä tiedettä ei olla usein nähty. Tuloksena on taiteen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen aivan uudenlaisia 3D-kokemuksia.

Samaan aikaan ryhmä tuottaa myös perinteisiä tutkimustuotoksia, jotka ovat aina avoimesti saatavilla. Menestyksen perustana on erilaisten osaamisten taitava yhdistäminen ja vahva usko tutkitun tiedon merkitykseen ja kiinnostavuuteen. Professori Hyypän mukaan palkitun ryhmän toiminnan periaatteena onkin, ettei kukaan tee yksin ja menestyksekkäästi avointa tiedettä ja tutkimusta, voima on ryhmässä ja yhteisessä tekemisessä. 

Instituuttia johtaa professori Hannu Hyyppä. Palkinnon vastaanottivat Marika Ahlavuo (instituutin varajohtaja), Henrik Haggrén (emeritusprofessori), Juha Hyyppä (professori), Kaisa Jaalama (HtM), Matti Kurkela (TkL, 3D-studiomanageri), Matti T. Vaaja (professori) ja Juho-Pekka Virtanen (TkT). Lisätietoa ryhmästä ja sen muista jäsenistä löydät MeMon verkkosivuilta.

Kansallinen avoimen tieteen palkinto jaetaan vuosittain henkilölle tai tutkimusryhmälle, joka on tutkimus- ja/tai opetustyössään tuonut positiivista julkisuutta avoimelle tieteelle tai muulla tavalla edistänyt suomalaista avoimen tieteen toimintakulttuuria tai jotakin avoimen tieteen osa-aluetta. 

Samassa tilaisuudessa jaettiin myös ensimmäinen Avoimuuden edistäjät -palkinto Suomen ympäristökeskukselle (SYKE). Avoimuuden edistäjät -palkinnolla nostetaan esiin tahoja ja toimijoita, jotka työllään mahdollistavat avointen tieteellisten käytänteiden toteutumista Suomessa ja jotka omalla työllään ovat olleet esimerkkinä ja tukena muille. 

SYKE on edistyksellisesti luonut organisatioonsa rakenteita, jotka mahdollistavat sen keräämien aineistojen ja julkaisujen laajamittaisen avaamisen ja hyödyntämisen yhteiskunnassa. Avoin saatavuus on ollut selkeä päämäärä tutkimusprosessien suunnittelussa alusta loppuun ja SYKEssä kaikki toimijat tutkimuskaaren kaikissa vaiheissa edistävät yhdessä sekä julkaisujen että aineistojen avointa saatavuutta. Tämä mahdollistaa arvokkaan ympäristötiedon laajan käytön yhteiskunnassa ja tutkimuksessa.

SYKEn palkinnon vastaanottivat Eeva Primmer (tutkimusjohtaja), Saku Anttila (kehittämispäällikkö), Kaisu Harju, (ryhmäpäällikkö), Yki Laine (ryhmäpäällikkö), Riikka Paloniemi (ryhmäpäällikkö), Eija Putkuri (viestintäasiantuntija) sekä Yrjö Sucksdorff (johtaja, eläkkeellä).

Palkinnonsaajat valitsi Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä. Vuotuinen palkinto jaetaan aina Avoimen tieteen syyspäivillä. Palkinnonsaajaehdokkaita pyydetään tutkimusyhteisöltä joka vuoden elokuussa. Olisiko sinulla jo mielessäsi ansioituneita palkinnonsaajia vuodelle 2020?

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Henriikka Mustajoki (09) 228 69 247, henriikka.mustajoki@tsv.fi
Aalto-yliopiston uutinen palkinnosta
SYKEn uutinen palkinnosta

Sinua saattaisi kiinnostaa myös