Ilmoittaudu AVOTT-asiantuntijaryhmiin ja työryhmiin

7.6.2022
Saippuakupla epätarkkaa taustaa vastaan

AVOTT-kesäpäivien toisena päivänä pohdittiin niin työn alla olevia linjauksia kuin asiantuntijaryhmien roolia niiden toimeenpanossa. Tule mukaan vaikuttamaan!

Avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauskokonaisuus lähenee valmistumistaan, mikä tarkoittaa, että toiminta AVOTT-asiantuntijayhteisössä on innostavassa vaiheessa: Miten tuemme parhaiten linjausten toimeenpanoa? Miten hyödynnämme kokemuksia ja hyväksi todettuja käytäntöjä yhteisönä? Linjauskokonaisuus on valtavan yhteisen työpanoksen tulos, ja nyt on mahdollisuus osallistua seuraavan vaiheen kehittämistyöhön.

Tulevaisuuden suunnitteluun kuuluu myös riskien arviointi, ja kesäpäivillä käynnissä olevaa riskityötä jatkettiin työstämällä konkreettisia toimenpiteitä. Työskentelyalusta on vielä käytettävissä – siihen voi lisätä toimenpiteitä (Google Jamboard).

Ilmoittautuminen asiantuntijaryhmiin ja työryhmiin on nyt käynnissä, ja alla voit tutustua uusiin työryhmiin.

Julkaisujen avoin saatavuus

Julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmässä pohdittiin tulevaisuutta vielä puuttuvien linjausten muodossa. Mahdolliselle ei-vertaisarvioitujen (ammatillisten) julkaisujen avoimuuden osalinjaukselle päätettiin luoda pohjaa uudessa työryhmässä, jossa kartoitetaan kenttää ja sen toimijoita. Opinnäytetöiden avoimuuden osalinjaus laaditaan yhdessä Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän kanssa, ja uusi työryhmä aloittaa työnsä heti.

Tutkimusaineistojen avoin saatavuus

Asiantuntijaryhmän tulevaisuudennäkymiin kuuluu tieteenalakohtaisia suosituksia tukemaan Tutkimusaineistojen avoimuuden linjausta. Toiveena on myös työryhmien tuotosten julkaisemisen tuki ja näkyvyys.

Asiantuntijaryhmässä perustettiin kaksi uutta työryhmää: Palvelukatalogitietomalli-työryhmä ja Arkaluontoisten tutkimusaineistojen hallinnan ohjepäivitys -työryhmä. Kaksi työryhmää päätti tai on päättämässä työnsä: Tutkijan datapalveluiden markkinointi -työryhmä on julkaissut loppuraporttinsa ja Dynaamiset DMP:t -työryhmä viimeistelee omaansa. Datakoulutukset -työryhmä siirtyy pysyväksi verkostoksi Finn-ARMA:n alle.

Oppimisen avoimuus

Oppimisen puolella todettiin, että kansallinen ja kansainvälinen seuranta luo perustan, jonka perusteella suunnitellaan toimintaa. Esimerkkinä mainittiin avoimen tieteen ja avoimen oppimisen opintojen saaminen opettajan ja kirjastoammattilaisten koulutuksiin. Jatkosuunnitelmiin kuuluu myös linjausten ja suositusten päivitysprosessi sekä yhteisen koulutustoiminnan kehittäminen.
Opinnäytetöiden avoimuuden osalinjaus -työryhmä perustettiin yhdessä Julkaisemisen avoimuuden asiantuntijaryhmän kanssa.

Toimintakulttuurin avoimuus

Koska asiantuntijaryhmä kokoontui hyvin pienellä kokoonpanolla, tulevaisuudennäkymiä päätettiin käsitellä myöhempänä ajankohtana.

Näin pääset mukaan työ- ja asiantuntijaryhmiin

Tule mukaan vaikuttamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauksiin ja niiden toimeenpanoon! Asiantuntija- ja työryhmien jäsenenä kuulet, miten AVOTT-asiantuntijayhteisössä edistetään avointa tiedettä ja tutkimusta sekä paikallisesti että kansallisesti.

Toivomme ilmoittautumisia viimeistään 15.8.2022. Näin työryhmät voivat jatkaa/aloittaa toimintaansa mahdollisimman pian.

Mikäli haluat mukaan tämän jälkeen, onnistuu tämä täyttämällä lomake ja olemalla yhteydessä työryhmän vastuuhenkilöön. Näin varmistat, että saat esimerkiksi kokouskutsut sähköpostiisi.

Jäsenyyden työryhmissä tai asiantuntijaryhmissä voi perua käyttämällä samaa sähköistä lomaketta kuin ilmoittautuessa.
 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös