Hae Avoimen tieteen kevät- tai syyspäivien 2022 järjestäjäksi

24.8.2021
Lähikuva mikrofonista auditorion edessä

Olisiko sinun organisaatiossasi kiinnostusta vuoden 2022 Avoimen tieteen kevät- tai syyspäivien järjestämiseen? Haku on avoinna perjantaihin 15.10.2021 saakka.

Ketkä voivat hakea?

Kevät- tai syyspäivien järjestäjiksi voivat hakea tutkimusta harjoittavat tai edistävät organisaatiot (esimerkiksi yliopistot ja ammattikorkeakoulut). Järjestäjänä voi toimia myös useamman organisaation yhteistyöryhmä. Avoimen tieteen syyspäivät järjestetään yleensä marraskuussa pääkaupunkiseudulla ja kevätpäivät toukokuussa pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Mitä järjestäjältä vaaditaan?

Syys- tai kevätpäivien järjestäjä tarjoaa tilaisuuden tilat ja hoitaa tilaisuudessa tarvittavan etäyhteyden ja videoinnin.

Järjestäjä on vetovastuussa tilaisuuden teeman ja ohjelman suunnittelussa, mutta tarvittaessa Avoimen tieteen sihteeristö on tässä apuna. Avoimen tieteen sihteeristö huolehtii tilaisuuteen ilmoittautumisesta ja palautteen keräämisestä.

Tilaisuus järjestetään ensisijaisesti lähi- tai hybriditapahtumana, mutta järjestäjän tulee olla valmis siirtämään tapahtuma verkkoon koronatilanteesta riippuen.

Miten haen järjestäjäksi?

Lähetä viimeistään perjantaina 15.10.2021 avointiede@tsv.fi- osoitteeseen hakukirje, josta käyvät ilmi ainakin seuraavat tiedot:

  • Päävastuuhenkilö
  • Järjestävä organisaatio tai yhteistyöryhmä
  • Tilaisuuden pitopaikka
  • Tilaisuuden tarkempi ajankohta
  • Tilaisuuden teema

Hakukirjeeseen voi sisällyttää myös muita hakijan tärkeäksi kokemia asioita, esimerkiksi alustavan ohjelmasuunnitelman.

Miten järjestäjä valitaan?

Kevät- ja syyspäivien järjestäjät valitsee Avoimen tieteen sihteeristö. Valinnassa otetaan erityisesti huomioon:

  • Valitun teeman sopivuus avoimen tieteen strategiatyöhön
  • Tilaisuuden pitopaikan saavutettavuus
  • Pidemmällä aikavälillä kevät- ja syyspäivien tasainen jakautuminen eri alueille ja/tai eri organisaatioille
  • Hakemuksessa mahdollisesti esitettyjen tarkempien suunnitelmien valmiusaste ja toteuttamiskelpoisuus

Vuoden 2022 kevät- ja syyspäivien järjestäjät julkistetaan Avoimen tieteen syyspäivillä 2021.

Tulevat ja aikaisemmat tapahtumat

Kuva: Unsplash/Joao Cruz

Sinua saattaisi kiinnostaa myös