Ansök om att ordna vår- eller höstdagarna 2022

26.8.2021
Närbild av mikrofon framför auditorium.

Är din organisation intresserad av att arrangera vår- eller höstdagar i öppen vetenskap? Ansök senast den 15.10.2021.

Vem kan söka?

Organisationer som utövar eller främjar forskning (t.ex. universitet och yrkeshögskolor) kan söka om att ordna vår- eller höstdagarna. Flera organisationer kan också ordna evenemanget tillsammans. Höstdagarna i öppen vetenskap ordnas i allmänhet i november i huvudstadsregionen och vårdagarna i maj utanför huvudstadsregionen.

Vad krävs av arrangören?

Den som ordnar höst- eller vårdagarna står för lokalerna och ordnar eventuella fjärranslutningar och videoupptagningar. Sekretariatet för öppen vetenskap vid VSD bekostar rimliga matkostnader för evenemanget.

Arrangören ansvarar för evenemangets tema och programplanering, men Sekretariatet för öppen vetenskap hjälper till vid behov. Sekretariatet sköter anmälningarna och tar upp feedback.

Evenemanget ordnas i första hand på ort och ställe, men arrangören bör vara redo att gå över till en onlineversion beroende på koronaläget. Huvudspråket är finska.

Hur går ansökan till?

Skicka ett ansökningsbrev till avointiede@tsv.fi senast fredagen den 15.10.2021. Brevet bör innehålla följande:edot:

  • Huvudansvarig person
  • Organisation eller arbetsgrupp
  • Plats
  • Tidpunkt
  • Tema

Ansökan kan också innehålla annat som den sökande ser som viktigt, t.ex. en preliminär plan för programmet.

Hur väljs arrangören?

Sekretariatet för öppen vetenskap väljer arrangörer för vår- och höstdagarna. Följande beaktas särskilt:

  • Temats relation till strategiarbetet för öppen vetenskap
  • Platsens tillgänglighet.
  • Fördelning på olika regioner och/eller organisationer på längre sikt.
  • Eventuella programplaners genomförbarhet.

Arrangörerna för vår- och höstdagarna 2022 offentliggörs på Höstdagarna i öppen vetenskap 2021.

Kommande och tidigare evenemang

Bild: Unsplash/Joao Cruz

Du kan också vara intresserad av