Euroopan laajuinen opas tutkimusaineistonhallinnan suunnitteluun julkaistu

4.2.2019
Kuvituskuva

Euroopan tutkimusrahoittajien ja tutkimusta tekevien organisaatioiden yhteistyöelin Science Europe on julkaissut marraskuussa 2018 oppaan tutkimusaineistonhallinnasta. Opas määrittelee vähimmäisvaatimukset aineistonhallintasuunnitelmille (DMP).

Oppaan tarkoituksena on ollut selkeyttää tutkimusaineistonhallinnan suunnittelun käytänteitä, joiden yksityiskohdat ovat saattaneet olla hyvinkin vaihtelevia eri tutkimusorganisaatioilla ja rahoittajilla. Opas tarjoaa käytänteille minimitason, joka tutkimusaineistonhallinnassa olisi ainakin otettava huomioon ja johon voi esimerkiksi paikallisten tarpeiden mukaan tehdä lisäyksiä.

Opasta laadittaessa on otettu huomioon, millaisia tutkimusaineistonhallinnan suunnittelun ohjeistuksia on jo ollut käytössä. Erityisesti oppaan vaatimukset ovat linjassa FAIR-periaatteiden kanssa ja täydentävät niitä esimerkiksi tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyksen osalta.

Opas määrittelee vähimmäisvaatimukset aineistonhallintasuunnitelmille, esimerkiksi tutkimusaineistojen jakamisen ja säilyttämisen sekä erilaisten lainopillisten ja eettisten kysymyksien suhteen. Lisäksi opas luettelee ehdot, jotka luotettavan tutkimusaineistojen säilytyspaikan pitäisi ainakin täyttää. Oppaassa on myös annettu käytännön ohjeita, miten vähimmäisvaatimukset voi ottaa huomioon aineistonhallintasuunnitelmaa laadittaessa ja säilytyspaikkaa valittaessa.

Suomessa tutkimusaineistonhallinnan suunnitteluun liittyvät kysymykset ovat olleet ajankohtaisia jo pitkään ja ensimmäinen kansallinen ohjeistus aiheesta ehti valmistua jo 2017. Nyt ohjeistus on päivitetty eurooppalaisen oppaan mukaiseksi.

Teksti: Ilmari Jauhiainen

Sinua saattaisi kiinnostaa myös