CC BY -lisenssi – hyödyt ja tutkijan oikeudet

28.10.2019
CC-lisenssin logo.

Tutkimusartikkelien avoin lisensointi herättää välillä huolta: Jos kerran annan koko maailmalle oikeuden levittää artikkeliani ja myös tehdä siihen muutoksia, voiko tekstini päätyä epäasiallisessa muodossa ja vääristeltynä lukijoiden eteen?

Tämä on aiheellinen huoli, joten lienee paikallaan selostaa, mitä avoin lisensointi tarkoittaa käytännössä ja miten lieveilmiöihin voidaan puuttua.

Avoimesti lisensoitu tutkimusartikkeli

Lähtökohtana pidetään artikkelin julkaisua CC BY -lisenssillä (Creative Commons NimiMainittava 4.0), joka sallii aineiston levittämisen ja muokkaamisen mihin tahansa tarkoitukseen, kunhan tekijä, lisenssi ja alkuperäinen julkaisupaikka mainitaan.

CC BY -lisenssi tuo artikkelille useita etuja:

  •      Tekijällä itselläänkin on oikeus levittää artikkeliaan esim. blogissaan tai tutkijoiden some-palveluissa.
  •      Artikkeli voidaan säilöä useaan varantoon (julkaisijan palvelu, yliopiston arkisto, jne).
  •      Aiheesta kiinnostuneet voivat artikkelin lukemisen lisäksi myös jakaa sen kopioita kollegoilleen.
  •      Artikkelista voi laillisesti tehdä vaikkapa käännöksiä, lyhennelmiä tai muita sovituksia eri kohderyhmiä varten.

Ehkä ainoa haitta CC-lisenssistä on, että artikkelia on tämän jälkeen vaikea myydä rahaa vastaan - koska sen saa maksutta mistä tahansa. Mutta pääosin tutkijat eivät olekaan myymässä artikkeleitaan rahaa vastaan, joten tämä haitta ei ole merkittävä.

Lisenssin ehdot

CC BY -lisenssi edellyttää kaikelta jatkokäytöltä seuraavaa:

  •     Tekijän alkuperäinen nimi on mainittava.
  •     Artikkelin lisenssi (CC BY) on mainittava.
  •     Artikkelin alkuperäinen julkaisupaikka (usein web-osoite) on aina mainittava.
  •     Jos artikkelia on muunneltu, on tuotava esiin myös muuntelijan nimi ja selvästi osoitettava, mikä on alkuperäisen tekijän aikaansaamaa ja mikä on muuntelijan tekemistä.

Jos mikä tahansa näistä ehdoista jää toteutumatta, on jatkokäyttäjä rikkonut CC-lisenssin ehtoja ja on tällöin syyllistynyt tekijänoikeusrikkomukseen tai -rikokseen. Tällöin toimintaan voidaan puuttua ensin huomauttamalla asiasta ja viime kädessä oikeusteitse.

Artikkelien myyminen

Erikseen on hyvä huomata, että rahan tekeminen avoimella sisällöllä on sallittua. Jos siis joku onnistuu myymään rahaa vastaan tutkimusartikkelin kopioita, on vain todettava, että hyvin on myyty. Myyntitilanteessa on kuitenkin tuotava esiin, että kyseessä on avoin sisältö jonka saa maksutta muualta. Mutta joskus esim. artikkelin paketoiminen printtimuotoon voi olla rahan arvoinen palvelu, josta joku on valmis maksamaan.

Jos ajatus siitä, että joku tienaa rahaa artikkelillasi, tuntuu epämukavalta, kannattaa miettiä, olisitko itse käyttänyt sen ajan ja vaivan, että olisit lähtenyt jatkojalostamaan artikkeliasi ja käyttänyt aikaa markkinointiin ja myyntiin. Jos olisit, mikset siis tehnyt niin? Ja jos et olisi, niin tämä toisen tienesti ei ole sinulta pois. Lopputulemana kuitenkin sinun tutkimuksesi löytää tiensä useampien lukijoiden käsiin.

Epäasiallinen käyttö

On myös mahdollista, että artikkeliasi levitetään sinun mielestäsi epäasiallisessa yhteydessä tai sen muunnelmat ovat liian huonoja tai vinoutuneita. CC-lisensseissä on vähemmän tunnettu oikeus, joka auttaa tässä. Tekijä voi vaatia oman nimensä poistamisen mistä tahansa jatkokäyttötilanteesta. Riittää, että otat jatkokäyttäjään yhteyttä ja vaadit nimesi poistamista. Artikkeliasi tai sen muunnelmaa voidaan edelleen käyttää ja sen yhteydessä on mainittava avoin lisenssi ja alkuperäinen julkaisupaikka, mutta sinun nimeäsi ei enää siinä saa näkyä.

Avoin lisenssi sallii lähtökohtaisesti jatkokäytön (toisin kuin suljettu lisenssi tai tekijänoikeus), ja välillä jatkokäyttötavat voivat olla yllättäviä, mutta suoriin väärinkäytöksiin voidaan puuttua muutenkin kuin tekijänoikeusloukkaukseen vetoamalla. Muutkin lait ovat voimassa ja niitä on jatkokäyttäjien noudatettava.

Lisätietoja avoimista lisensseistä osoitteessa creativecommmons.fi

Teksti: Tarmo Toikkanen (CC-Suomi)

Julkaistu: 28.10.2019

Sinua saattaisi kiinnostaa myös