Asiantuntijaryhmien syyspäivät 2020

14.12.2020
Kaavio esittää Avoimen tieteen koordinaation rakennetta. Ohjausryhmä ohjaa asiantuntijaryhmien toimintaa, ja asiantuntijaryhmien alla toimii työryhmiä.

Syyspäivillä kokoonuttiin avoimen tieteen asiantuntijaryhmissä, ja työskentelyyn osallistui yli 100 avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäjää. Ilmoittautuminen asiantuntijaryhmiin ja työryhmiin vuodelle 2021 on avattu.

Kaikissa asiantuntijaryhmissä pohdittiin opinnäytetöiden paikkaa linjausrakenteessa. Yleisin mielipide oli, että opinnäytetyöt kuuluvat Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaukseen, mutta todettiin, että väitöskirjat ja niiden osana julkaistut artikkelit liittyvät myös Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaukseen. Aihe on kuitenkin monitasoinen – opinnäytetöiden laatimiseen liittyy työvaiheita ja tuotoksia, jotka on hyvä huomioida myös muissa linjauksissa. Lopullisen päätöksen opinnäytetöiden paikasta tekevät asiantuntijaryhmien puheenjohtajat yhdessä Avoimen tieteen sihteeristön kanssa.

Ilmoittautuminen työtään jatkaviin ja uusiin työryhmiin on avattu ja jatkuu 22.1.2021 asti. Tarkemmat ohjeet ilmoittautumiselle löydät tämän uutisen lopusta.

Asiantuntijaryhmien kuulumiset

Toimintakulttuurin avoimuuden asiantuntijaryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Mari Riipinen Turun yliopistosta. Avoimen toimintakulttuurin linjaus oli keskeinen pohdinnan aihe, ja asiantuntijaryhmä päätti laatia kannustimille ja tiedeyhteisön prosesseille omat osalinjauksensa.

Tutkimusaineistojen avoimuuden asiantuntijaryhmä perusti kaksi uutta työryhmää, FAIR-periaatteiden soveltaminen ja Kansainvälinen yhteistyö tutkimusaineistojen avoimuuden kontekstissa. Toimintansa päättää Tutkimustuotosten/datan linkittämisen edistämisen työryhmä. Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana jatkaa Susanna Nykyri.

Julkaisemisen avoimuuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajuus siirtyi Kansalliskirjaston Timo Vilénille. Asiantuntijaryhmä hyväksyi avoimen saatavuuden linjausmallin tutkimusrahoittajille sekä Kokooma- ja yksittäisteosten avoin saatavuus -työryhmän kokoonpanon.

Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajisto sai kahdeksannen jäsenen, Terhi Kaipainen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Keskustelua käytiin muun muassa avoimen oppimisen palkinnosta ja tekeillä olevista suosituksista.

Näin pääset mukaan työ- ja asiantuntijaryhmiin

Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan edistämään avointa tiedettä? Helpoiten tämä käy asiantuntija- ja työryhmien kautta.

  • Ilmoittaudu mukaan yhteen tai useampaan työryhmään/asiantuntijaryhmään täyttämällä sähköinen lomake.

Toivomme ilmoittautumisia viimeistään 22.1.2021. Näin työryhmät voivat jatkaa/aloittaa toimintaansa mahdollisimman nopeasti. Mikäli haluat mukaan tämän jälkeen, onnistuu tämä täyttämällä lomake ja olemalla yhteydessä työryhmän vastuuhenkilöön. Näin varmistat, että saat esimerkiksi kokouskutsut sähköpostiisi.

Jäsenyyden työryhmissä tai asiantuntijaryhmissä voi perua käyttämällä samaa sähköistä lomaketta kuin ilmoittautuessa tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen avointiede@tsv.fi.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös