Webinaari: Avoimen tieteen ja tutkimuksen seuranta käynnistyy 6.5.

Kuvituskuva AVOTT-seurannasta.
Alkaa
Loppuu
Tapahtumapaikka
Verkossa

Tule kuulemaan avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT-)seurannan toteutuksesta vuonna 2024.
Seurannan tiedonkeruun vastausaika on 6.5.–14.6.2024.

Kaikille avoin tilaisuus järjestetään Zoomissa 6.5.2024 klo 13–14:

Tilaisuus ei vaadi ennakkoilmoittautumista.

Tilaisuudessa käydään läpi seurannan toteuttamisen ja erityisesti kyselyn kannalta keskeiset asiat:

  • Vuoden 2024 aikataulu
  • AVOTT-seurannan tavoitteet ja keskeiset muutokset vuoden 2022 indikaattoreihin
  • Seurannan verkkosivut ja tärkeimmät linkit
  • Kyselylomakkeen täyttö ja tallentaminen
  • Vastaaminen osallistujien kysymyksiin

Mikä seuranta?

Tieteen ja tutkimuksen edistäminen sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa ja sitä tukevissa linjauksissa esitettyjen tavoitteiden toteutuminen edellyttävät avoimen tieteen ja tutkimuksen kehityksen seurantaa. Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan tavoite on tukea organisaatioiden avoimen tieteen kehitystyötä, tukea ja todentaa julistuksessa ja linjauksissa sovittujen tavoitteiden toteutumista sekä saada kokonaiskuva suomalaisen tieteen avoimuuden tilasta.

Seurannassa käytetään mahdollisimman paljon jo olemassa olevaa vertailukelpoista tietoa, joka on koottu tutkimustietovarantoon. Tämän lisäksi seurannassa kerätään tietoa 6.5. käynnistyvän kyselyn avulla.

Seurannan yhteydessä toteutetaan myös tutkimusjulkaisujen avoimuuden kokonaiskustannusarviointi yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa sekä tiedonkeruu EOSCin seurannan niihin kysymyksiin, jotka eivät sisälly pisteytettävinä indikaattoreina AVOTT-seurantaan.

Osallistuminen
Verkossa
Tapahtuman teemat
Tapahtuman järjestäjä
Avoimen tieteen koordinaatio