Vastuullisen avoimen oppimisen työpaja: miten varmistetaan sisältöjen luotettavuus ja tutkimuksellinen integriteetti?

Käsi pitelee hehkulamppua.
Alkaa
Loppuu

Työpajassa pohditaan, miten avointa oppimista ja oppimateriaaleja edistettäessä varmistetaan oppimateriaalin ja opetuksen sisältöjen luotettavuus. Lisäksi pohditaan, miten TENK:in Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeessa kuvattu tutkimuksen integriteetti voi toteutua avoimessa oppimisessa ja oppimateriaaleissa. Kysymyksiä tarkastellaan avointa oppimista ja oppimateriaaleja hyödyntävän oppijan, niitä toteuttavan ja tekevän opettajan sekä niitä tukevan organisaation näkökulmasta.

Työpajan aluksi kuullaan koordinaattori Anni Sairion (TENK) alustus HTK-ohjeesta. Tilaisuuden juontaa asiantuntija Ilmari Jauhiainen (TSV, AVOTT-sihteeristö).

Tapahtuman järjestää Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän alainen Vastuullisen avoimen oppimisen työryhmä ja se on osa Vastuullisen avoimen oppimisen työpajojen sarjaa. Työpajojen tuloksia käytetään apuna Vastuullisen avoimen oppimisen suosituksen laatimisessa.

Kuva: Diego PH on Unsplash (muokattu leikkaamalla vaakatasoon)

Osallistuminen
Verkossa
Tapahtuman järjestäjä
Avoimen tieteen koordinaatio