Suomen Akatemian uudistukset: julkaisut ja tutkijanarviointi

Suomen Akatemian toimiston julkisivu
Alkaa
Loppuu

Miten tutkija kohtaa uudistukset hakiessaan Akatemialta rahoitusta tai käyttäessään saamaansa rahoitusta? Miten uudistuvat toimintatavat nivoutuvat kansallisiin ja kansainvälisiin tieteen sekä tutkimuksen kehitysaskeliin? Akatemian järjestämässä webinaarissa käydään kiinni näihin kysymyksiin. 

Suomen Akatemia ottaa käyttöön 1.1.2021 jälkeen avattavista hauista alkaen joukon uudistuksia koskien julkaisujen avointa saatavuutta ja vastuullista tutkijanarviointia. Akatemia kehittää näillä uudistustoimilla jo pitkään käytössä olleita linjauksiaan ja toimintatapojaan koskien tieteellisten tuotosten avoimuuden ja tutkijanarvioinnin vastuullisuuden tukemista. 

Uudistusten tukena on Akatemian sitoutuminen kansainvälisiin ja kansallisiin julistuksiin viimeisen kahden vuoden aikana. Uudistukset vahvistavat Akatemian tavoitetta rahoittaa vastuullisella tavalla korkealaatuista, vaikuttavaa ja uudistuvaa tutkimusta. 

Ohjelma

13.00 – 13.05 Aki Salo (Suomen Akatemia, johtava tiedeasiantuntija): Welcome

13.05 – 13.15 Riitta Maijala (Suomen Akatemia, tutkimusasioista vastaava ylijohtaja): Introduction: Reforms to Open Access and Responsible Researcher Evaluation

13.15 – 13.35 Henriikka Mustajoki (Tieteellisten seurain valtuuskunta TSV, kehittämispäällikkö, Avoin tiede): Open Access and responsible research evaluation – Role of national recommendation and policies

13.35 – 14.00 Johan Rooryck (cOAlition S, Executive Director): Plan S: an international alliance for the alignment of Open Access policies

14.00 – 14.20 Comments and discussion on links between domestic and international OA policies

14.20 – 14.30 Break

14.30 – 14.50 Jyrki Hakapää (Suomen Akatemia, johtava tiedeasiantuntija): Academy of Finland’s Open Access Policy

14.50 – 15.10 Kata-Riina Valosaari (Suomen Akatemia, tiedeasiainneuvos): Responsible Researcher Evaluation at Academy of Finland

15.10 – 16.00 Comments and discussion on Academy of Finland’s policies and guidelines

**

(Kuva: Juho Karjalainen)

Osallistuminen
Verkossa
Tapahtuman järjestäjä
Muut järjestäjät