Riskityöpaja tutkimusaineistojen avoimuudesta 2/2

Hyrrä
Alkaa
Loppuu

Työpajassa mietitään, mitä riskejä tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden linjauksen tavoitteiden toteutumiselle on ja miten nämä riskit voidaan luokitella. Tilaisuus on osa laajempaa avoimen tieteen riskianalyysia, ja se on avoin kaikille kiinnostuneille.

Osallistuminen
Verkossa
Tapahtuman teemat
Tapahtuman järjestäjä
Avoimen tieteen koordinaatio