Palvelut avoimen FAIR-toimintakulttuurin edistäjinä -työryhmän kokous